Nieuwe eisen voor verbrandingsinstallaties

10-07-2014 NEN werkt momenteel aan een complete herziening van de NEN 3028. Deze norm bevat de eisen die gesteld worden aan het ontwerp, de aanleg én het opstellen van verbrandingsinstallaties. Het is de bedoeling dat het nieuwe normontwerp eind 2014 ter kritiek wordt gepubliceerd.

NEN 3028 heeft betrekking op zowel gebouwgebonden stooktoestellen als industriële verbrandingsinstallaties die worden gestookt met vaste, vloeibare olie of gasvormige brandstoffen. Het Bouwbesluit 2012 verplicht het gebruik van deze norm in het kader van brandveiligheid..

In 2010/2011 is de NEN 3028 gedeeltelijk herzien. Destijds werd eigenlijk alleen hoofdstuk 5 herzien, over de stookruimten en opstellingsruimten. Dit jaar zullen alle hoofdstukken worden geactualiseerd.

Voor de nieuwste herziening is de normcommissie op zoek naar signalen uit de praktijk over mogelijke hiaten of te actualiseren onderwerpen. Hebt u hier suggesties voor, dan kunt u deze kenbaar maken via Arie de Jong, de NEN-secretaris.

Belanghebbenden kunnen ook zelf lid worden van de normcommissie die deze norm herziet en zo meebeslissen over de inhoud van de norm. Als u belang hebt bij deze norm én overweegt om deel te willen nemen, neem dan ook hiervoor contact op met de NEN secretaris.

De volgende onderwerpen komen in de norm aan bod:

 • Stookruimten en opstellingsruimten
 • Plaats van de stookruimte
 • Afmetingen van de stookruimte
 • Materiaalgedrag bij brand en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de stookruimte
 • Toegankelijkheid en vluchtroutes van stookruimten
 • Gasdichtheid stookruimten
 • Elektrische installatie en verlichting van stookruimten
 • Verbrandingslucht en ventilatie voor een stookruimte
 • Aanvullende eisen voor stookruimten voor verbrandingstoestellen gestookt met gas zwaarder dan lucht
 • Aanvullende eisen voor stookruimten voor verbrandingstoestellen gestookt met vloeibare brandstof
 • Plaats van de opstellingsruimte
 • Afmetingen van de opstellingsruimte
 • Materiaalgedrag bij brand nabij de opstelplaats
 • Toegankelijkheid en vluchtroutes van een opstellingsruimte niet bestemd voor het verblijven van personen
 • Verbrandingslucht en ventilatie voor een opstellingsruimte
 • Proceszijdige beveiligingen van gebouwgebonden installaties
 • Cv-installaties (centrale-verwarmingsinstallaties)
 • Warmtapwaterinstallaties
 • Separate warmtewisselaars
 • Luchtverwarmingsinstallaties
 • Brandstofleidinginstallaties
 • Beheer, onderhoud en inspectie
 • Stookruimten, beheer, onderhoud en inspectie
 • Verbrandingsinstallaties, beheer, onderhoud en inspectie
 • Gebruik van toevoegingen in met water gevulde cv-installaties

Meer informatie

Voor meer informatie over gasinstallaties, bekijk onze themapagina Gasinstallaties.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl