Nieuwe governance code veiligheid in de bouw

20-01-2014 Vijftien grote partijen uit de bouw-, infra- en installatietechniek, waaronder Rijkswaterstaat, Ballast Nedam en VolkerWessels, hebben de nieuwe governance code ‘Veiligheid in de bouw’ ondertekend. De code is een initiatief van de sector en bedoeld om de veiligheidscultuur te verbeteren.

De code moet leiden tot minder ongevallen en veiligheidsgebreken op bouwlocaties. Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er in de periode 2008 tot en met 2011 in de bouw 1.464 ongevallen met werknemers geweest. Daarbij vielen 49 doden. Jaarlijks komen op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven.

Tientallen werknemers in de bouw houden blijvend letsel over aan een val van een ladder of steiger.

Ongevallen
Dergelijke ongevallen gebeuren niet alleen tijdens de bouw, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten. Deze ongevalscijfers waren de motivatie voor het opstellen van de gezamenlijke governance code.

De ondertekenaars committeren zich aan de governance code en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit door het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

Veiligheidscultuur
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst steunt het initiatief van de sector: ’ Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De governance code ’Veiligheid in de bouw’ toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving.’

De vijftien ondertekenaars zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Dienst vastgoed defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, Koninklijke BAM Groep, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica Groep en VolkerWessels.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl