Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd

31-03-2020 Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoed in het openbare netwerk.

Dergelijke leidingen behoren niet tot het openbare gasnetwerk, welke al in andere normen zijn vastgelegd. Met de publicatie van NEN 8770 zijn er eenduidige functionele en veiligheidseisen voor deze leidingen.

Transport van biogas

Als gevolg van de energietransitie worden er meer leidingen aangelegd die alleen ruw en voorbehandeld biogas transporteren. Voor transport van biogas bestaat nog geen specifieke regelgeving, zoals dit bij aardgas wel het geval is. De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft daarom een norm opgesteld voor de bepaling van het transport van biogas.

NEN 8770

De nieuwe norm betreft NEN 8770 ‘Leidingen voor transport van ruw biogas en voorbehandeld biogas met een maximale bedrijfsdruk tot en met 8 bar, die zich buiten de installatie bevinden en niet behorend tot het openbare gasnetwerk’. Deze norm beschrijft de materialen, ontwerp, aanleg, inbedrijf nemen en buitenbedrijf stellen, bedrijfsvoering, onderhoud en renovatie van biogastransportleidingen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 465 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

De normcommissie ‘Biogasinstallaties’ houdt zich bezig met het opstellen van nationale normen voor biogasinstallaties en voor ruw biogasleidingen buiten de inrichting. De normcommissie volgt daarnaast het internationale normalisatiewerk. Wilt ook u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail aan energy@nen.nl.

Norm

NEN 8770:2020 nl

Leidingen voor transport van ruw biogas en voorbehandeld biogas met een maximale bedrijfsdruk tot en...

NEN 8770 bevat specificaties voor leidingen voor het transport van ruw biogas en voorbehandeld biogas die zich buiten de installatie bevinden en niet behoren tot het openbare gasnetwerk.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl