Nieuwe praktijkafspraken rond brandveiligheid hoge gebouwen

31-10-2013 Op 12 december aanstaande wordt in Rotterdam de zogeheten ‘Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen’ gepresenteerd. Samen met de onlangs vernieuwde NTA hoogbouw van NEN, vormt de nieuwe handreiking een breed gedragen basis voor het omgaan met brandveiligheid in hoge gebouwen in Nederland

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen is het vooral de brandweer die de mogelijkheid heeft om nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen.


De nieuwe ‘Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen’ heeft als document geen formele status. Maar omdat de handreiking tot stand is gekomen tussen partijen zoals Brandweer Nederland, de Rijksgebouwendienst, verschillende bouwbedrijven, ingenieurs en de NEN, wordt de inhoud breed gedragen.

Er is bij het opstellen van de nieuwe handreiking rekening gehouden met ervaringen uit de bouwpraktijk bij zowel ontwikkelaars, ontwerpers als toetsers. Het document is gebaseerd op een risicobenadering voor hoge gebouwen én op het kwadrantenmodel van Brandweer Nederland.
De nieuwe handreiking sluit bovendien aan bij de Nederlandse wettelijke regelgeving en is van toepassing voor woonfuncties, kantoorfuncties en logiesfuncties in hoogbouwprojecten tot een hoogte van ongeveer 200 meter.

De nieuwe handreiking en de NTA hoogbouw van NEN zijn complementair en onderling volledig op elkaar afgestemd.

De NTA hoogbouw bestaat uit zes delen

NTA 4614-1:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 1: Algemeen

NTA 4614-2:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 2: Evacuatie van hoogbouw met liften en brandtrappen

NTA 4614-3:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 3: Constructieve veiligheid

NTA 4614-4:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 4: Liftinstallaties

NTA 4614-5:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 5: Gevels en gevelonderhoud

NTA 4614-6:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 6: Gebouwgebonden installaties

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl