Norm tegen de sluipmoordenaar koolmonoxide

20-02-2017 De laatste tijd zijn er veel ernstige ongevallen door vrijgekomen koolmonoxide. De incidenten in Nederland stapelen zich op, zoals in Rotterdam en Amsterdam. De brandweer is dan ook voorstander van een verplichte koolmonoxidemelder.

Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld elf mensen aan een CO-vergiftiging en belanden 150 mensen in het ziekenhuis. Niet voor niks wordt het gas door de brandweer ‘een echte sluipmoordenaar’ genoemd. Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting hebben daarom recent (1 t/m 15 februari) een campagne gehouden om aandacht te vragen voor de gevaren en kenmerken van koolmonoxidevergiftiging.

De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging zijn lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voel je je verward, slaperig en je krijgt een versnelde hartslag. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden ernstige symptomen op, zoals bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevog.

Onvolledige verbranding

CO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat vrijkomt bij een onvolledige verbranding van organische stoffen. Het kan ontstaan bij slecht onderhouden of functionerende geisers, kachels en CV-installaties. Regelmatig komt het voor dat koolstofmonoxide ontsnapt bij nieuwe CV-ketels die niet goed zijn geïnstalleerd. Verkeerde stookgewoonten en een slechte schoorsteen kunnen ook tot een ophoping van CO leiden. Ook bij brand is de kans op een CO-vergiftiging hoog.

Om de kennis over koolmonoxide onder installateurs up-to-date te houden, heeft UNETO-VNI een aantal maatregelen getroffen. Minister Blok heeft verder het pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen.

Waaraan moeten CO-melders voldoen?

Ook koolmonoxidemelders kunnen niet soms niet deugen. Ze voldoen bijvoorbeeld niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Voor beide, de technische eisen én gebruiksinstructies, zijn in Europees verband afspraken vastgelegd in normen. Uit onderzoeken blijkt dat veel melders niet aan deze richtlijnen voldoen.

De Europese norm voor koolmonoxidemelders is:

  • NEN-EN 50291-1: Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen – Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

Voorwaarden

Uiteraard is naast een koolmonoxidemelder (volgens de norm) het cruciaal dat de fabrikanten goede CV-ketels leveren waar dit gevaar niet kan voorkomen en installateurs stand van zaken hebben bij het installeren van de CV-ketel.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk het thema Gas.

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl