Normen en praktijkrichtlijnen voor gasinstallaties gepubliceerd

15-01-2018 De herziene normen voor gebouwgebonden gasinstallaties, NEN 1078 en NEN 8078, zijn gepubliceerd. Beide normen worden aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Ook zijn de NPR 3378-delen 0, 5 en 22 gepubliceerd.

NEN 1078 en NEN 8078 betreffen gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze normen. Ook voor erkenningsregelingen, zoals Sterkin en SEI, zijn dit vereiste normen.

NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties’ geeft praktische toelichting op deze normen en bestaat uit een aantal delen. De gewijzigde delen zijn:

Deze normen en praktijkrichtlijnen zijn van groot belang voor een goede en dus veilige installatie van de gasinstallatie.

De gewijzigde normen en NPR 3378-delen maken deel uit van de webtool 'Werken met NPR 3378'.

Belangrijkste wijzigingen en meer informatie

Voor de belangrijkste wijzigingen en meer informatie over de herziene normen en praktijkrichtlijnen voor gasinstallaties ga de pagina over gasinstallaties.

Commentaar indienen en meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Arie de Jong, consultant Bouw & Installatie

bi@nen.nl

015 2 690 162

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl