Normontwerp NEN 7988 in het Engels opgesteld

16-07-2013 Het normontwerp van NEN 7988 ‘Verbrandingsmotoren in industriële installaties en utiliteit - Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen’ is in het Engels opgesteld. Als de norm nationaal is gepubliceerd, dan dient NEN een voorstel in bij CEN om NEN 7988 als Europese norm over te nemen. Belanghebbenden kunnen tot 20 oktober 2013 commentaar op het normontwerp indienen bij NEN.

NEN 7988 specificeert de veiligheidseisen voor zuigermotoren die deel uitmaken van industriële installaties of van WKK-systemen in commerciële gebouwen. De norm behandelt significante gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die relevant zijn voor verbrandings- en brandstofsystemen die deel zijn van industriële installaties.

Met de publicatie van NEN 7988 wordt de inmiddels sterk verouderde VISA-C ’Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren’ vervangen. Deze is in 1994 gepubliceerd door de commissie Veiligheid Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA).

Voor wie

Dit normontwerp is van belang voor fabrikanten, (toe-)leveranciers, adviseurs en gebruikers van WKK-installaties en stationaire diesel en/of gasmotoren en voor SCIOS scope 4 bevoegde inspectiebedrijven.

Commentaar indienen

Dit normontwerp is ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 20 oktober online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie is het voor iedereen mogelijk op deze website het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Edward Zomers, consultant Gas & Water, telefoon (015) 2 690 305 of e-mail edward.zomers@nen.nl.

Norm

NEN 7988:2013 Ontw. en

Verbrandingsmotoren in industriële installaties en utiliteit - Veiligheidseisen voor verbrandings- e...

NEN 7899 specificeert de veiligheidseisen voor zuigermotoren die deel uitmaken van industriële installaties of van WKK-systemen in commerciele gebouwen. Dit document behandelt significante gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die relevant...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl