Onderwijssector klaar voor duurzame totaalconcepten

04-06-2013 Er is in de onderwijssector veel interesse voor concepten die de gezondheid en de leerprestatie van leerlingen direct koppelen aan de renovatie en het groot onderhoud van de school.

Maar liefst eenderde van de onderwijsbesturen heeft oren naar zo'n totaalconcept voor het binnenklimaat. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Onderwijs Bouwplannen Scan. Ruim eenderde van de basisscholen heeft daarnaast concrete plannen om het binnenklimaat al binnen twee jaar aan te pakken.

• Helft voortgezet onderwijs en driekwart hoger onderwijs wil binnenklimaat aanpakken

• Mechanische ventilatie populairste maatregel om binnenklimaat te verbeteren

• Ventilatieroosters en nieuwe aircosysteem vullen top-3 van geplande maatregelen aan


Omdat veel van het huidige scholenbestand eind jaren '60 is gebouwd, is de voorraad gemiddeld relatief oud. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de kwaliteit ervan slecht is, omdat er ook tussentijds gerenoveerd kan zijn. Helaas heeft de onderwijssector inderdaad te kampen met een kwalitatief slechte voorraad. Dit uit zich onder andere in de vorm van problemen op het gebied van binnenklimaat, vooral in de vorm van ongezonde luchtkwaliteit.

Deze povere kwaliteit van het binnenklimaat leidt tot meer gezondheidsklachten en heeft een negatieve invloed op leerprestaties en het ziekteverzuim. De laatste jaren is de aandacht hiervoor exponentieel toegenomen, zijn er diverse programma's in het leven geroepen en wordt er door scholen hard aan gewerkt om het binnenklimaat te verbeteren.

Binnenklimaat hoog op agenda
BouwKennis onderzocht welk deel van de scholen de komende twee jaar aan het binnenklimaat wil werken en hoe. Hieruit blijkt dat grofweg eenderde van de instellingen in het primair onderwijs de komende twee jaar plannen heeft om het binnenklimaat te verbeteren. Van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs is dit grofweg de helft en in het middelbaar en hoger onderwijs liefst driekwart.

Ventilatie en airco populair
De populairste methode om het binnenklimaat te verbeteren, is met mechanische ventilatie. Dit wordt genoemd door gemiddeld de helft van de onderwijsinstellingen met plannen om het binnenklimaat te verbeteren. Bijna eenvijfde kiest voor het plaatsen van ventilatieroosters, terwijl ruim één op de tien een nieuwe airco wil of de bestaande airco wil aanpassen.

Uitgesplitst naar type onderwijsniveau blijkt dat de ventilatieroosters vooral populair zijn in het primair onderwijs. Een nieuw aircosysteem krijgt vaker de voorkeur bij het mbo, hbo of wo. Wellicht komt dit door het verschil in vierkante meters of diepte van het gemiddelde gebouw in beide vormen van onderwijs of doordat ventilatieroosters een kleinere investering vergen.

Totaalconcepten kansrijk
De meeste onderwijsinstellingen verwachten dat er maar één maatregel doorgevoerd zal worden om het binnenklimaat te verbeteren. Net zoals bij duurzaamheid, is het binnenklimaat echter het best te verbeteren door gebouwbreed een combinatie van maatregelen toe te passen. Fabrikanten kunnen hierop inspelen door totaalconcepten aan te bieden die de gezondheid en de leerprestatie van leerlingen direct koppelen aan de renovatie en het groot onderhoud van de school.

Er blijkt voor zulke concepten een grote belangstelling te zijn. Van de onderwijsbesturen geeft 21% aan wel eens met zo'n concept gewerkt te hebben. Nog eens 36% heeft hier nog niet mee gewerkt, maar vindt dit wel interessant. Dat schept mogelijkheden voor fabrikanten van innovatieve producten, gericht op de gezondheid van scholen.

Bron: Bouwkennis.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl