Ontevredenheid over binnenklimaat & energiehuishouding schoolgebouwen

04-11-2013 Er valt nog veel te verbeteren aan het binnenklimaat en de energiehuishouding van schoolgebouwen. Dat is de uitkomst van een enquête in opdracht van het ministerie van OCW onder schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten en leerlingen.

Het ministerie van OCW heeft in het voorjaar van 2013 onderzoek laten doen om zicht te krijgen op de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Dit eerste onderzoek wordt gezien als nulmeting, het onderzoek zal in de toekomst herhaald worden.Aanpassingen schoolgebouw
Van de ondervraagde schoolleiders vindt zo’n 70 procent dat er aanpassingen nodig zijn aan hun schoolgebouw. De grootste urgentie zit, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, in het binnenklimaat en energiehuishouding van de gebouwen. Het gaat dan om zaken als het verbeteren van de klimaatinstallaties, de buitendeuren en ramen en warmte-isolatie.

Ook over de mogelijkheid om temperatuur en ventilatie te regelen is meer dan de helft van de schoolleiders ontevreden. Van hen is 20 to 25 procent zelfs zeer ontevreden op dit punt.

Verbeteringen schoolgebouwen
In het primair onderwijs zijn de schoolleiders het meest ontevreden over de multifunctionele inzetbaarheid van hun schoolgebouw en over het binnenmilieu. Op beide punten is 45 procent van de ondervraagden (zeer) ontevreden.

De schoolleiders in het primair onderwijs noemen als verbeterpunten van hun gebouwen de regelbaarheid van de ventilatiesystemen en temperatuur binnen het gebouw. Verder is ongeveer een vijfde zeer ontevreden is over de isolatie van het gebouw en de luchtkwaliteit. De aanwezigheid van dubbel glas is minder een probleem: 69 procent is hier (zeer) tevreden over.

Voortgezet onderwijs
Bij de schoolleiders in het voortgezet onderwijs is het beeld nagenoeg hetzelfde, al is men over de hele linie iets minder (zeer) ontevreden dan de collega´s in het primair onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs is het grootste verbeterpunt de regelbaarheid van de temperatuur en ventilatiesystemen binnen het gebouw.

Verder heerst er ontevredenheid ten aanzien van de luchtkwaliteit in de lesruimtes en hinderlijk zonlicht.

Tevreden over geluid
Uiteraard zijn er ook punten waar men wel tevreden over is. In zowel het primair- als het voortgezet onderwijs zijn dat: de mate waarin geluidsoverlast voorkomt (zowel van buiten het gebouw als van binnen het gebouw zelf), de akoestiek (verstaanbaarheid zowel van leerkrachten en leerlingen) en de te openen ramen/aanwezigheid daglicht.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl