Ontwikkelingen Europese H-gaskwaliteit

13-07-2016 Woensdag 22 juni 2016 heeft NEN in samenwerking met Kiwa van 09:30–13:00 uur een open vergadering van de Nederlandse normsubcommissie ‘Europese H-gaskwaliteit’ georganiseerd. De ochtend stond in het teken van de Europese ontwikkelingen op het gebied van H-gas. Belanghebbende partijen waren van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en mee te praten en waren dan ook breed vertegenwoordigd.

De aanleiding was de oprichting van de Europese werkgroep 'CEN SFGas WG Pre-normative study of H-gas quality parameters' die een studie gaat uitvoeren naar de impact van H-gas kwaliteit parameters die nog niet of onvoldoende zijn vastgesteld in de Europese norm voor de H-gaskwaliteit (NEN-EN 16726:2015). Er was een zeer brede belangstelling van partijen en organisaties die onderdeel zijn van de gasketen. Om een zo goed en representatief mogelijke inbreng te hebben voor de studie is door de Europese Werkgroep meerdere keren het belang van inbreng via Normalisatie Instituten als NEN aangegeven. Ook werden branche gerelateerde belanghebbenden aangemoedigd om in contact te treden met de belanghebbende partijen op nationaal niveau.

Belang

De studie betreft de gehele gas keten. Het doel is om uiteindelijk informatie over de bevindingen te verstrekken en aanbevelingen te doen over de H-gas parameters in kwestie. De resultaten van de studie zijn de basis voor de toekomstige herziening van NEN-EN 16726:2015. De focus van de studie zal liggen op de Wobbe-index.In de studie zal de impact van de Wobbe-index range en variatie snelheid van H-gas worden onderzocht. De Wobbe-index is een belangrijke gas eigenschap, relevant voor onder andere het vermogen, de gas/lucht verhouding en de koolmonoxide productie van gastoestellen.

In Nederland speelt H-gaskwaliteit momenteel met name voor de industriële markt een rol. De toestellen voor de huishoudelijke markt zijn momenteel nog overwegend afgesteld voor het Groningen gas, het zogenaamde G-gas. Echter, binnen de huidige energietransitie is het van belang dat Nederland reeds voorsorteert op de komst van H-gas in de huishoudelijke markt. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle nieuw te plaatsen gastoestellen afgesteld kunnen worden op H-gas. Dat geldt dus óók voor huishoudelijke toestellen.

Activiteiten van de Europese werkgroep

De Europese werkgroep richt voor het uitvoeren van de studie drie taakgroepen en een adviesgroep op. De eerste taakgroep gaat zich bezighouden met de Wobbe index en wordt erin eerste instantie gefocust op het ontwikkelen van technische scenario's voor feitelijke effectbeoordeling voor de verschillende onderdelen van de gasketen en de verschillende eind gebruikers applicaties. Een tweede taakgroep zal zich bezighouden met het in kaart brengen van de nationale, lokale en regionale belemmeringen relevant voor de Europese harmonisatie van de kwaliteit van gas. Een derde groep richt zich op eenheden en definities, aangezien het van groot belang is om een gezamenlijk begrip en eenduidigheid te hebben over de te gebruiken definities.
De Europese werkgroep wordt bijgestaan door een adviesgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Europese brancheorganisaties over de gehele gasketen.

Voor iedere taak- en adviesgroep is door Nederlandse belanghebbenden interesse getoond om deel te nemen. De activiteiten worden gevolgd door de Nederlandse normcommissie 'Europese gaskwaliteit'.

Meer informatie

Voor meer informatie: Françoise de Jong, secretaris van de normcommissie, telefoon (015) 2 690 172 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Françoise de Jong, consultant.

energy@nen.nl

(015) 2 690 172

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl