Overheid publiceert nieuwe maatregelen rond brandveiligheid

21-08-2013 Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft 3 nieuwe maatregelen bekend gemaakt waarmee de overheid de brandveiligheid in Nederland verder wil verbeteren.

Het voorkomen en beperken van de gevolgen van brand, is volgens Opstelten een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen. In een brief aan de Kamer somt Opstelten de drie maatregelen op die de overheid gaat nemen om de brandveiligheid verder te verbeteren.


Brandveiligheid in woningen
Jaarlijks vallen de meeste dodelijke slachtoffers van brand bij woningbranden. In slaap vallen tijdens het roken, kortsluiting en koken zijn de drie belangrijkste oorzaken van fatale
woningbranden Volgens Opstelten ontbreekt het momenteel aan een goed en volledig beeld van alle maatregelen die in dit kader kunnen worden genomen. Het ministerie van Opstelten is daarom, samen met het ministerie van VWS, een onderzoek gestart naar brandveiligheid in woningen en eventuele verbetermogelijkheden. Dit onderzoek, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, wordt begin 2014 afgerond.

Kennisuitwisseling
Opstelten gaat, vanuit zijn coördinerende rol voor brandveiligheid, twee keer per jaar een platform Brandveiligheid organiseren voor alle relevante partijen. Volgens de minister ontbreekt het momenteel aan zo’n platform waar onderling kennis gedaald kan worden.

Brandonderzoek
Bij sommige branden is het van belang dat de autoriteiten onderzoek doen of bewijsmateriaal verzamelen. Op dit moment ontbreekt het in Nederland aan eenduidige afspraken over de aanwezigheid en de bevoegdheden van de brandonderzoekers in het geval er sprake is van forensisch politieonderzoek. Ook zijn er geen eenduidige richtlijnen voor het verzamelen, uitwisselen en aggregeren van onderzoeksgegevens en privacygevoelige gegevens.

In het Verenigd Koninkrijk werken forensisch politieonderzoekers en brandonderzoekers in soortgelijke gevallen samen volgens afspraken die vastgelegd zijn over de wijze van samenwerking. In overleg met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en Brandweer Nederland zal deze best practice in Nederland verder worden ontwikkeld.

Gerelateerde normen

Brandveiligheidsbeleid
Het door het kabinet gevoerde brandveiligheidsbeleid is gebaseerd op de gezamenlijk door de overheid, kenniscentra en beroepsgroepen ontwikkelde visie op brandveiligheid. In die visie staat dat een verbetering van brandveiligheid vooral moet worden gezocht in het verhogen van het (brand)veiligheidsbewustzijn en niet in meer regels en strengere handhaving.

Gedeelde verantwoordelijkheid
In zijn brief aan de Kamer wijst Opstelten er op dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en beperken van de gevolgen van een gedeelde verantwoordelijkheid is van burgers, bedrijven en instellingen.

‘Zij moeten zelf de noodzakelijke maatregelen nemen om zichzelf en anderen te beschermen tegen (de gevolgen van) brand. Zij zijn hiervoor primair verantwoordelijk’, aldus de minister. De overheid ondersteunt waar mogelijk en ziet toe op de naleving.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl