Praktijkcase: Plaatsen van rookmelders bij verbouw

30-10-2019 In een bestaande woning uit 1986 zijn geen rookmelders aanwezig. Is het noodzakelijk dat bij verbouw van de woning rookmelders worden geplaatst?

Antwoord

Nee. De eis van de aanwezigheid van rookmelders geldt volgens artikel 6.21, lid 1, alleen voor een nieuw te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging van een andere gebruiksfunctie naar een woonfunctie.

De eis geldt dus niet bij verbouw. In geval van een bestaande woning die verbouwd wordt, hoeven er dus geen rookmelders te worden aangebracht.

Aanvullende opmerkingen

  • Sinds de invoering van Bouwbesluit 2003 zijn rookmelders in nieuwbouwwoningen verplicht.
  • Ondanks dat het vanuit Bouwbesluit 2012 geen verplichting is om rookmelders aan te brengen bij verbouw van een woning zonder rookmelders, wordt het wel aangeraden om rookmelders aan te brengen in de verkeersruimten en andere besloten ruimtes waardoor een vluchtroute vanuit een verblijfsruimte voert. Idealiter zijn deze rookmelders aangesloten op het elektriciteitsnet en voldoen deze aan de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Ook rookmelders op batterijen of (beter nog) accu’s verhogen de veiligheid echter aanzienlijk. Deze bestaan ook in (draadloos) koppelbare varianten.
  • Ook rookmelders aangesloten op het lichtnet hebben accu’s. Deze accu’s gaan circa 10 jaar mee, waarna de rookmelders vervangen zullen moeten worden.
  • Als bij een bestaande woning bij de nieuwbouw rookmelders zijn geplaatst, dan mogen deze niet worden weggehaald en moet ervoor worden gezorgd dat ze ook blijven werken.
  • Wanneer in een woning met rookmelders die voldoen aan NEN 2555 deze installatie gedeeltelijk wordt veranderd of wordt uitgebreid, moet worden voldaan aan het rechtens verkregen niveau. Wordt de installatie geheel vernieuwd, dan moeten de rookmelders overeenkomstig NEN 2555:2008 (nieuwbouwnorm) worden geplaatst.

Toelichting

Rookmelders
artikel 6.21, lid 1, Bouwbesluit 2012
Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.

Verbouw
artikel 1.12, lid 2 en 3, Bouwbesluit 2012
2. Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.
3. Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing.

Rechtens verkregen niveau
Niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk.

Bron: Bouwkwaliteit in de praktijk

Brandveilig gebouwbeheer

Inzicht in de brandveiligheid van uw gebouw is uiterst noodzakelijk. Bent u eigenaar of beheerder van één of meerdere gebouwen en heeft u regelmatig te maken met vraagstukken over brandveiligheid? Dan is de training 'Brandveilig gebouwbeheer' iets voor u. Na deze training weet u welke eisen de bouwregelgeving stelt aan brandveiligheid en hoe er mee om te gaan. U werkt aan cases en opdrachten waardoor u de theorie direct in de praktijk brengt en leert hoe u risico’s kunt inventariseren en beheersen. Zo werkt u met cases rondom o.a. compartimentering, ontvluchten, constructies, installaties en materiaalgebruik. Lees meer over de training 'Brandveilig gebouwbeheer'

Norm

NEN 2555:2008 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties

Deze norm geeft eisen voor niet-ioniserende rookmelders met een vaste gevoeligheid, die in woonfuncties worden toegepast, met als doel de daar aanwezige personen door een ingebouwde akoestische signaalgever te waarschuwen voor rookontwikkeling ten ge...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl