Provinciehuis en hotel delen energie

12-03-2015 Een hotel in Drenthe gaat zijn hotelkamers binnenkort koelen met het koudeoverschot van het nabij gelegen provinciehuis. Het delen van energie tussen de twee gebouwen levert een CO2-reductie op van 43 ton per jaar.

Het Drentse provinciehuis in Assen maakt gebruik van een warmte-koude-opslagsysteem (WKO). Het grondwater in diepere grondlagen wordt hierbij gebruikt als energiebuffer. In de winter injecteert een warmtepomp koud water in een koudwaterlaag in de bodem. In de zomer wordt opgewarmd koelwater in de warmwaterlaag gebracht. Het koude water koelt in de zomer het provinciehuis, terwijl omgekeerd in de winter het warme water voor verwarming zorgt.

Volgens de provincie Drenthe voorziet de warmte-koude-opslag op deze duurzame manier in ‘een aanzienlijk deel van de energiebehoefte’ van het provinciehuis. Het gebruikte grondwater wordt ook steeds weer teruggebracht in de bodem, zodat het systeem in balans blijft en er geen grondwater wordt verbruikt.


Koudeoverschot

Het provinciehuis heeft door de toepassing van WKO vaak een koudeoverschot. Het nabij gelegen hotel De Bonte Wever gaat deze kou gebruiken voor de koeling van hotelkamers, zo zijn de partijen recent overeengekomen.


Warmte-koude-opslag

De technische installaties van beide organisaties worden via ondergrondse leidingen aan elkaar gekoppeld. De daadwerkelijke warmte- en koude-uitwisseling begint uiterlijk op 1 april 2015.


CO2-reductie

De samenwerking tussen het Drentse provinciehuis en het hotel levert volgens de provincie een CO2-reductie op van 43 ton per jaar. De nieuwe koppeling zou ook 25 procent aan rendementsverbetering opleveren. De koppeling tussen de verschillende verwarmings- en koelinstallaties levert beide partijen daarmee ook financiële voordelen op.

Los van de financiële voordelen is dit ook een duurzame vorm van energiegebruik. De overschotten van het provinciehuis zouden anders voor een deel verloren gaan in de openlucht.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl