Richtlijn gasinstallaties NPR 3378: van onderwaarde naar bovenwaarde

17-02-2016 Europese energieprestatienormen en het Bouwbesluit gaan uit van de bovenwaarde bij het definiëren van het rendement van een gasinstallatie. De delen 3 en 4 van de NPR 3378 sluiten hier na een herziening op aan.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3378 geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het Bouwbesluit 2012 daaraan stelt.

De delen 0, 3, 4, 60 en 61 van de NPR 3378 zijn vorig jaar herzien voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

In de delen 3 (‘Dimensionering gasleiding voor aardgas met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’) en 4 (‘Dimensionering gasleiding voor propaan met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’) stonden alle waarden vermeld in onderwaarde. Om aan te sluiten bij Europese en nationale afspraken zijn alle waarden omgezet van onder- naar bovenwaarde.


Rookgasafvoer

Ook de delen 60 en 61 zijn herzien en sluiten nu aan op het Bouwbesluit 2012. De delen geven extra of verduidelijkte toelichting voor de meest voorkomende afvoersystemen. Deze delen beschrijven de positie van een uitmonding van rookgasafvoer (schoorsteen) voor verschillende uitmondingsgebieden, gerelateerd aan de positie van ventilatietoevoeropeningen. Dit is van belang voor de gezondheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw en voor een goede werking van de installatie.


Werken met NPR 3378

Werken met NPR 3378 is een online platform speciaal ontwikkeld voor installatieprofessionals.
Op dit platform is de volledige NPR 3378 én de zes meest relevante gasnormen. Deze zijn samen normaal € 963,18. Een abonnement op Werken met NPR 3378 is slechts € 129 per jaar. Hiervoor zijn al deze normen altijd up-2-date en digitaal beschikbaar. Daarnaast zijn er een aantal handige functionaliteiten.

Voor meer informatie over Werken met NPR 3378, klik hier

Norm

NPR 3378-0:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 0: Algemeen

In NPR 3378- 0 zijn definities opgenomen die van belang zijn voor andere delen van deze NPR. Daarbij is aangegeven uit welke normen de definities afkomstig zijn. Bij definities afkomstig van een ingetrokken norm wordt deze niet (meer) vermeld.

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3378-3:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 3: Dimensionering gasleiding voor aar...

Deze versie eenvoudig met vorige vergelijken via <a class="normal" href=" https://www.nen.nl/Abonnementen/NEN-Connect/Optioneel/NEN-Connect-redline-module.htm">NEN Connect redline module</a>.<br> NPR 3378-3 heeft betrekking op 5.3 van NEN 1078:2004 e...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3378-4:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 4: Dimensionering gasleiding voor pro...

Deze versie eenvoudig met vorige vergelijken via <a class="normal" href=" https://www.nen.nl/Abonnementen/NEN-Connect/Optioneel/NEN-Connect-redline-module.htm">NEN Connect redline module</a>.<br> NPR 3378-4 behandelt de grafiekmethode als werkwijze v...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3378-60:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 60: Uitmondingen, hinderafstand en ve...

NPR 3378-60 geeft informatie over de plaats van uitmonding met betrekking tot hinder en om te voorkomen dat de kwaliteit van de toegevoerde ventilatielucht aan verblijfsgebieden wordt verontreinigd door verbrandingsgas. De regelgeving is niet bedoeld...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3378-61:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 61: Uitmondingen; goede werking - Lei...

NPR 3378-61 beschrijft werkwijzen voor het bepalen van de plaats van de uitmonding van een gastoestel met natuurlijke of mechanische afvoer van rookgas met het oog op de goede werking van toestel en afvoer. Dit deel van toepassing op zowel toestellen...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

bi@nen.nl

(015) 2 690 235

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl