Sociaal akkoord draagt bij aan herstel

19-04-2013 UNETO-VNI is blij met het sociaal akkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet gisteren hebben gesloten.

De brancheorganisatie vindt het belangrijk dat het akkoord duidelijkheid geeft over belangrijke onderwerpen als arbeidsmarkt, ontslag- en pensioenrecht, flexibele contracten en WW, maar plaatst een aantal kanttekeningen bij de uitwerking.Het akkoord kan volgens UNETO-VNI een positief effect hebben op toename van de investeringen van bedrijfsleven en consumenten. Die zijn hard nodig gezien de huidige vraaguitval in de installatiebranche en de technische detailhandel.

Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: 'Het is goed dat ondernemers in de installatiebranche en in de technische detailhandel nu weten waar zij aan toe zijn. In de lastige marktsituatie van dit moment is dat heel belangrijk. Een aantal bezuinigingen is van tafel gehaald. Dat levert hopelijk meer investeringsruimte op.'

Pensioen
UNETO-VNI is positief over de gemaakt afspraken over pensioenen. De installateursvereniging roept op om op basis van de nu gemaakte afspraken vaart te maken met de hervorming van de pensioenregelingen.

Werk naar werk
UNETO-VNI kan zich vinden in de voorgestelde aanpak voor begeleiding van werknemers van werk naar werk. Siertsema: 'We zijn minder te spreken over het transitiebudget dat werkgevers straks moeten betalen aan vertrekkende medewerkers. Dat levert een lastenverzwaring op.'

Ook het instellen van hoger beroep bij ontslag kan niet op de instemming rekenen van UNETO-VNI. Siertsema: 'Dit is een extra kostenpost en een extra drempel om mensen in vaste dienst te nemen.' UNETO-VNI is verder verheugd over de duidelijkheid dat het akkoord oplevert voor de WW.

Tijdelijke contracten
UNETO-VNI betreurt het dat werkgevers nog slechts twee opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen sluiten. Siertsema: 'Ondernemers hebben juist nu behoefte aan flexibiliteit. Dat wordt nu deels teniet gedaan. Helaas wordt ook de proeftijd bij contracten voor bepaalde tijd geschrapt.'

Arbeidsgehandicapten
Het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten is van de baan. Dit is volgens UNETO-VNI positief: werkgevers gaan op vrijwillige basis mensen met een handicap perspectief bieden op een baan in de sector.

Technisch onderwijs
UNETO-VNI betreurt het dat er in het sociaal akkoord geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het stimuleren van technisch onderwijs.

Bron: UNETO-VNI

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl