Sprinkleronderzoek: de belangrijkste conclusies

10-10-2019 De meerwaarde van sprinklerinstallaties wordt onderschat. Sprinklers worden nu vooral ingezet om grotere brandcompartimenten mogelijk te maken. Maar uit onderzoek van Nieman en Tu/e in opdracht van Federatie Veilig Nederland en EFSN blijkt dat ze ook kunnen worden ingezet voor andere afgeleide doelstellingen van het Bouwbesluit, zoals de vluchtveiligheid.

Ruud van Herpen onderzocht in opdracht van Federatie Veilig Nederland en EFSN de meerwaarde van sprinklerinstallaties. Federatie Veilig Nederland is de nieuwe naam van VEBON-NOVB en is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland. “Sprinklers passen we al jaren toe. Vooral om grotere brandcompartimenten mogelijk te maken. Ook is er aandacht voor het feit dat met sprinklerbeveiliging de brandwerendheid van de draagconstructie kan worden gereduceerd. En dat er nauwelijks een brandoverslagrisico is naar andere compartimenten of buurpercelen”, aldus Van Herpen op BrandVeilig.com.

Vluchtveiligheid neemt toe

“Maar er is voor persoonlijke veiligheid en het verlengen van de vluchttijd middels sprinkler eigenlijk nauwelijks aandacht. Daarom hebben we dit onderzoek opgestart. We hebben vooral ook gekeken naar het nut van sprinklerinstallaties voor vluchtveiligheid.” John van Lierop van VEBON-NOVB vult aan: “De heersende opvatting is dat sprinklerbeveiliging tot doel heeft de brand te beheersen en geen waarde heeft voor rookbeheersing. Daardoor wordt er meestal geen waarde aan sprinklerbeveiliging voor de vluchtveiligheid toegekend. Maar dat is onterecht. Immers, brandbeheersing houdt ook beperking van rookproductie in, in elk geval naarmate de brandduur toeneemt. Hoewel de rookverspreiding niet wordt beheerst door een sprinklerbeveiliging is de rookproductie zoveel minder, dat de beschikbare vluchttijd daardoor wordt verlengd.”

Het onderzoek ondersteunt de woorden van Van Lierop. “Met name toetsende instanties en adviseurs weten niet altijd dat sprinklerbeveiliging voordeel biedt voor de vluchtveiligheid. Met dit onderzoek is aangetoond dat het wel degelijk een voordeel is”, bevestigt Van Herpen.

Handvatten om betere keuzes te maken

Nieman en Tu/e deden onderzoek naar de bijdrage die sprinklers kunnen leveren aan de persoonlijke veiligheid. Het onderzoeksrapport geeft handvatten om betere keuzes te maken. De simulaties om de impact van brand en rook inzichtelijk te maken zijn in drie veel voorkomende situaties uitgevoerd:

Handvatten om betere keuzes te maken

  • Grote hoge ruimte, met en zonder sprinklerbeveiliging.
  • Grote lage ruimte, met en zonder sprinklerbeveiliging.
  • Kleine ruimte aan een corridor, met en zonder sprinklerbeveiliging, zijn simulaties uitgevoerd om de impact van brand en rook inzichtelijk te maken.

De belangrijkste conclusies

Voor het criterium voorkomen van gezondheidsschade kan worden gesteld dat:

  • In een grote hoge ruimte de sprinklerbeveiliging de beschikbare vluchttijd gelijk is aan de sprinklerduur. Er is dus geen tijdsdruk op de evacuatie.
  • In een grote lage ruimte de sprinklerbeveiliging de beschikbare vluchttijd verlengt met een factor 1,6 a 2 ten opzichte van de onbeveiligde situatie.
  • In een kleine ruimte, grenzend aan een corridor, levert de sprinklerbeveiliging geen significante verbetering van de vluchtcondities in de kleine ruimte en de corridor.
  • Voor het criterium ‘overleefbaarheid’ zijn de conclusies voor de kleine ruimte, grenzend aan een corridor, aanmerkelijk gunstiger. In de kleine ruimte zie je een verlenging van de beschikbare tijd met een factor 3,6 a 4,5 ten opzichte van de onbeveiligde situatie. In de corridor is de beschikbare tijd gelijk aan de sprinklerduur. Er is dus geen tijdsdruk op de evacuatie in de corridor.

“De conclusie van het onderzoek is dat sprinklers een positieve bijdrage leveren in het brandverloop. Bij bijvoorbeeld brand in een ruimte grenzend aan een gang die als vluchtroute wordt gebruikt, blijkt de situatie in de gang zonder sprinklers snel gevaarlijk in vergelijking met de toepassing met sprinklers. Sprinklers hebben tevens als voordeel dat bij activering de warmte- en drukopbouw in de brandruimte stopt, waardoor er dus minder rookverspreiding optreedt”, verzekert Van Herpen.

Bron: Brandveilig.com

Lees het volledige onderzoek

Norm

NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2017 Ontw. specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties in gebouwen en industriële bedrijven, alsmede bijzondere eisen voor sprinkler-installati...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl