UNETO-VNI: Verlaging min.temp. tapwater gevaar voor volksgezondheid

16-06-2014 Een lagere minimumtemperatuur voor warm tapwater kan leiden tot een snelle bacteriegroei in de waterleidingen. Dit levert volgens installateurskoepel UNETO-VNI serieuze gevaren op voor de volksgezondheid

De brancheorganisatie roept de overheid daarom op zorgvuldig onderzoek te doen naar de volksgezondheidseffecten voordat zij hierover een definitief besluit neemt. Morgen spreekt de Tweede Kamer over een verlaging van 60 naar 50 graden Celsius. Met deze maatregel wil de overheid het energieverbruik terugdringen.

Bacterievorming
Volgens UNETO-VNI biedt het plan van de overheid om de minimumtemperatuur voor warm tapwater in appartementencomplexen en gebouwen te verlagen onvoldoende waarborgen voor de volksgezondheid. De installateursvereniging wijst erop dat de overheid alleen rekening heeft gehouden met legionellapreventie, maar niet met het voorkomen van groei van andere bacteriën. Die kunnen echter ook leiden tot infecties en ziekten.

Smaak gaat achteruit
De installateursvereniging waarschuwt bovendien voor achteruitgang van de geur, kleur en smaak van het drinkwater. De overheid stelt namelijk voor om het water in collectieve leidingwaterinstallaties minder frequent te laten doorspoelen. Hierdoor blijft ‘oud’ water langer in de leidingen aanwezig.

Energiebesparing
Specialist Sanitairtechniek Eric van der Blom van UNETO-VNI: ‘Wij zijn groot voorstander van elke maatregel die leidt tot verdere energiebesparing. Maar deze maatregelen mogen nooit nadelige consequenties hebben voor de volksgezondheid.’

Bron: UNETO-VNI

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl