Uitnodiging bijwonen vergadering over ontwikkelingen Europese H-gaskwaliteit

17-06-2016 Woensdag 22 juni 2016 organiseert NEN in samenwerking met Kiwa van 09:30 – 13:00 uur een open vergadering van de Nederlandse normsubcommissie ‘Europese H-gaskwaliteit’. De ochtend staat in het teken van de Europese ontwikkelingen op het gebied van H-gas. Belanghebbende partijen zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en mee te praten.

De Europese norm voor de H-gaskwaliteit (EN 16726:2015) specificeert gaskwaliteit kenmerken, parameters en hun grenzen voor gassen geclassificeerd als groep H voor gastransport, geïnjecteerd in en uit opslagfaciliteiten, gasdistributie en gebruik. De Wobbe-index is echter niet opgenomen als parameter, daarom is nu een Europees initiatief opgestart om hier een vervolg aan te geven.

In Nederland speelt H-gaskwaliteit momenteel met name voor de industriële markt. Echter, binnen de huidige energietransitie is het van belang dat Nederland reeds voorsorteert op de komst van H-gas in de huishoudelijke markt. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle nieuw te plaatsen gastoestellen afgesteld kunnen worden op H-gas. Dat geldt dus óók voor huishoudelijke toestellen.

Uitnodiging

Partijen en organisaties die onderdeel zijn van de gasketen kunnen belang hebben bij deze vergadering aangezien het onderwerp mogelijk impact heeft op de activiteiten. De vergadering vindt plaats bij Kiwa te Apeldoorn.

Europees initiatief

De Europese werkgroep 'CEN SFGas WG Pre-normative study of H-gas quality parameters' gaat een studie uitvoeren naar de impact van de geïdentificeerde waarden van H-gas kwaliteit parameters die nog niet of onvoldoende zijn vastgesteld in EN 16726:2015. De studie betreft de gehele gas keten. Het doel is om uiteindelijk informatie over de bevindingen te verstrekken en aanbevelingen te doen over de paramaters in kwestie. De resultaten van de studie zijn de basis voor de toekomstige herziening van EN 16726:2015.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden: Françoise de Jong, secretaris van de normcommissie, telefoon (015) 2 690 172 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Françoise de Jong, consultant.

energy@nen.nl

(015) 2 690 172

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl