Uniformiteit van kwaliteitseisen aan elektrolassen

08-07-2013 De laatste jaren neemt de zorg over de kwaliteit van elektrolassen voor PE leidingsystemen toe. Er is sprake van een ongewenst hoog afkeurpercentage en niet alle fouten zijn verklaarbaar. Belanghebbenden hebben aangegeven dat het proces van ontwerp, aanleg, beheer en kwaliteitsborging van elektrolasverbindingen een zorgpunt blijft. Op verzoek van Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland en het Staatstoezicht op de Mijnen organiseert NEN op 20 september 2013 een kick-off bijeenkomst om hierover afspraken te maken.

Hoewel enkele partijen op individuele basis de kwaliteit van PE elektrolasverbindingen trachten te verbeteren, vraagt de problematiek om landelijke, uniforme maatregelen. NEN wil onderzoeken of het mogelijk is om een normatief document op te stellen voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en de kwaliteitsborging van elektrolasverbindigen voor PE leidingsystemen.

Doel bijeenkomst

Tijdens deze ochtend wordt samen met de marktpartijen onderzocht hoe groot het draagvlak is voor het opstellen van een NTA. Dit document moet de kwaliteit van elektrolassen op een hoog niveau borgen. Specifieke doelen van de ‘kick off’ zijn om het volgende vast te stellen:

  • Welke partijen willen meewerken aan de totstandkoming van een landelijk en uniformeel normdocument?
  • Hoe wil de markt het proces om daartoe te komen vormgeven (procesplan)?
  • Welk(e) document(en) is/zijn gewenst als uitkomst van dit proces (inhoud document(en), draagvlak marktpartijen en opstelling NTA het meest geschikt)?
  • Wat is nodig in dit proces (activiteiten)?
  • Wie gaat wat doen (rolverdeling)?
  • Tijdsplanning
  • Budget

Voor wie?

De ‘kick off' bijeenkomst is bedoeld voor gasnetbeheerders, waterleidingbeheerders, rioolbeheerders, aannemers, installatiebedrijven, onafhankelijke bureaus voor inspectie, techniek, keuring, training, certificering en consultancy, fabrikanten/leveranciers, opdrachtgevers, kennisinstituten, toezichthouders en andere partijen, die met elektrolassen te maken hebben.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 20 september 2013 van 9:30 tot 13:00 uur bij NEN in Delft. Na de bijeenkomst is er een lunch.

Aanmelden en meer informatie

Belanghebbenden worden verzocht zich voor 6 september online aanmelden. De tweede week van september 2013 wordt een nader geconcretiseerde agenda met toelichting toegestuurd.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over het normalisatieproces: Tatsiana Haponava, consultant Gas & Water.

(015) 2 690 382

tatsiana.haponava@nen.nl

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl