Ventilatieplan nieuwbouw werkt niet

17-11-2014 Het is de bouw en de installatiebranche niet gelukt om de kwaliteit van de ventilatie in nieuwbouwwoningen voldoende te verbeteren. Het opgestelde actieplan in 2012 is hiervoor is mislukt. Het plan was een antwoord op tekortkomingen aan ventilatievoorzieningen bij nieuwbouwwoningen, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners.

Destijds bleek dat zeker de helft van de ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen niet voldeed aan de minimum eisen. De ambitie was om eind volgend jaar alle nieuwe woningen te voorzien van goede ventilatie. Dit gaat echter niet lukken. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) meldde dit vorige week aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw wil de systematiek van de opleveringskeur van ventilatiesystemen nu gaan inpassen in het stelsel van kwaliteitsborging rond de oplevering volgens Bouwbesluit. Hiermee loopt een proef om dit mogelijk door private partijen te laten toetsen.


Ontwikkeling Keuringsmethode voor ventilatiesystemen

Het actieplan 'Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen', onder meer ondersteund door Bouwend Nederland en Uneto-VNI, richtte zich op de gehele bouwketen; vanaf het Programma van Eisen tot de ingebruikname door de bewoners. Voor het actieplan, dat een looptijd van 3 jaar had, had het Rijk € 250.000 beschikbaar voor uitvoering en monitoring. Hiervoor werd een keuringsmethode voor ventilatiesystemen ontwikkeld, scholing georganiseerd en een informatiewebsite ingericht.


Onvoldoende vraag van woningeigenaren

Mansveld schrijft aan de Tweede Kamer dat er ondanks deze instrumenten onvoldoende vraag van woningeigenaren is geweest naar een goed werkend ventilatiesysteem. Er was geen prikkel voor woningeigenaren om mee te doen aan deze actie. Daarnaast werden bouwers en installateurs onvoldoende geprikkeld om goed werk te leveren, laat staan voldoende referentieprojecten aanleveren voor nulmetingen en monitoring. Privacy was verder ook een gevoelig punt kijkende naar de juridische bezwaren voor wat betreft de aanlevering van data over de situatie in koopwoningen.


Normen voor ventilatie

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl