Ventilatieplan nieuwbouw werkt niet

17-11-2014 Het is de bouw en de installatiebranche niet gelukt om de kwaliteit van de ventilatie in nieuwbouwwoningen voldoende te verbeteren. Het opgestelde actieplan in 2012 is hiervoor is mislukt. Het plan was een antwoord op tekortkomingen aan ventilatievoorzieningen bij nieuwbouwwoningen, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners.

Destijds bleek dat zeker de helft van de ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen niet voldeed aan de minimum eisen. De ambitie was om eind volgend jaar alle nieuwe woningen te voorzien van goede ventilatie. Dit gaat echter niet lukken. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) meldde dit vorige week aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw wil de systematiek van de opleveringskeur van ventilatiesystemen nu gaan inpassen in het stelsel van kwaliteitsborging rond de oplevering volgens Bouwbesluit. Hiermee loopt een proef om dit mogelijk door private partijen te laten toetsen.


Ontwikkeling Keuringsmethode voor ventilatiesystemen

Het actieplan 'Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen', onder meer ondersteund door Bouwend Nederland en Uneto-VNI, richtte zich op de gehele bouwketen; vanaf het Programma van Eisen tot de ingebruikname door de bewoners. Voor het actieplan, dat een looptijd van 3 jaar had, had het Rijk € 250.000 beschikbaar voor uitvoering en monitoring. Hiervoor werd een keuringsmethode voor ventilatiesystemen ontwikkeld, scholing georganiseerd en een informatiewebsite ingericht.


Onvoldoende vraag van woningeigenaren

Mansveld schrijft aan de Tweede Kamer dat er ondanks deze instrumenten onvoldoende vraag van woningeigenaren is geweest naar een goed werkend ventilatiesysteem. Er was geen prikkel voor woningeigenaren om mee te doen aan deze actie. Daarnaast werden bouwers en installateurs onvoldoende geprikkeld om goed werk te leveren, laat staan voldoende referentieprojecten aanleveren voor nulmetingen en monitoring. Privacy was verder ook een gevoelig punt kijkende naar de juridische bezwaren voor wat betreft de aanlevering van data over de situatie in koopwoningen.


Normen voor ventilatie

Norm

NEN 1087:2006 Ontw. nl

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

Geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor: a) de nominale ventilatiecapaciteit van een voorziening voor luchtverversing (voorziening voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en een component voor afvoer van binnenlucht) en van een spuivo...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 8087:2001 nl

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

Geeft bepalingsmethoden voor de nominale ventilatiecapaciteit van een voorziening voor luchtverversing (één of meer componenten voor toevoer van verse lucht, eventueel één of twee overstroomcomponenten en één of meer componenten voor afvoer van binne...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 1090:2010 nl

Ventilatie van schoolgebouwen - Voorbeelden van oplossingen voor schoolgebouwen

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft aanwijzingen voor en voorbeelden van ventilatievoorzieningen in scholen. Hoewel voor ventilatie aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 behoort te worden voldaan, is het voldoen aan de eisen uit het Bouwbe...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 8088-1+C1:2012 nl

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur ge...

Deze norm geeft de berekeningsmethode voor het vaststellen van luchtstromen door ventilatie en infiltratie die nodig zijn voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen en is van toepassing op zowel bestaande bouw als op nieuwbouw. De hier g...

Meer informatie over deze norm

Norm

UIT 31:2013 nl

Praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie

<b>NIEUW!</b><br>De handige praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie licht de achtergrond van de regelgeving toe en praktische rekenvoorbeelden maken duidelijk hoe de regels toegepast moeten worden. Zo gaat de gids ook in op de Bouwbesluitnormen voor vent...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl