Verlenging 6% BTW tot eind 2014 nodig

19-09-2013 UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept de Tweede Kamer op om het lage btw-tarief voor onderhoud en renovatie tot eind 2014 op de huidige 6% te handhaven.

'Dat levert veel extra werk op waardoor wij duizenden banen in de sector kunnen behouden', aldus voorzitter Titia Siertsema van de brancheorganisatie in een reactie op de Miljoenennota.
Werkgelegenheidskrimp
De installatiebranche zit nog altijd in zwaar weer, zo blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie. Siertsema: 'De werkgelegenheid krimpt en het aantal faillissementen neemt toe. Het totale productievolume in de installatiebranche komt in 2014 waarschijnlijk uit op 9,9 miljard euro. In 2009 was dat nog 13,8 miljard. De sector kan juist nu een steuntje in de rug goed gebruiken. Een verlenging van het lage btw-tarief voor onderhoud en renovatie tot eind 2014 is dan ook hard nodig.'

Maatschappelijke winst
Volgens Siertsema levert een verlenging van de lage btw behalve banenbehoud ook maatschappelijke winst op. 'Het wordt aantrekkelijker om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen, zeker in combinatie met de maatregelen uit het Energieakkoord. Op die manier kunnen we tienduizenden woningen energiezuiniger gaan maken. Dat is goed voor de portemonnee van woningbezitters en voor het milieu.'Gerelateerde nieuwsberichtenVeiligheid
Siertsema wijst erop dat woningbezitters als gevolg van de crisis momenteel terughoudend zijn met het vervangen van hun verwarmingsketel of onderhoud aan de ketel uitstellen. 'Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Ook daarom roepen wij de Kamer op om de btw-verlaging te verlengen en het aantrekkelijker te maken om deze ketels tijdig te vervangen of te laten onderhouden.'

Ook positieve maatregelen
UNETO-VNI ziet ook een aantal positieve maatregelen. Onder andere de verruiming van de vrijstelling bij schenkingen ten behoeve van woningen, energiebesparingsmaatregelen voor bestaande woningen en meer investeringsruimte voor woningcorporaties hebben een gunstig effect op de investeringen in technische installaties. Dankzij het afschaffen van de integratieheffing btw wordt het aantrekkelijker gemaakt om leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen. Ook uitbreiding van de regeling 'Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop' naar woningen kan rekenen op de instemming van UNETO-VNI.

Stimuleringsregelingen
Minder te spreken is de installateursvereniging over de kortingen op het budget van de stimuleringsregelingen EIA, MIA en VAMIL. Siertsema: 'Juist nu hebben we behoefte aan regelingen die vooral het MKB stimuleert om te investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen.'

Bron: UNETO VNI

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl