Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld

07-02-2019 De certificering voor installateurs van verwarming wordt naar verwachting pas in 2021 echt verplicht. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

Branchevereniging Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) ging ervan uit dat de regeling nog dit jaar van kracht zou worden. De politiek heeft echter meer tijd nodig om de knoop over de certificeringsregeling door te hakken. De politiek, aangevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft dit hele jaar nog nodig om de regels te verankeren in het Bouwbesluit, en goed na te denken over de uitvoering en controle.

Ook de kosten van de certificering vormen nog een heet hangijzer. Begin 2021 moeten alle CV-bedrijven zijn gecertificeerd. Vanaf dat moment zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken in overtreding. De overheid kan vanaf dat moment een fikse boete opleggen.

Dit voorjaar behandelt de Tweede Kamer een aanpassing van de Woningwet waarin de wettelijke certificering wordt opgenomen. Komend najaar staat behandeling in de Eerste Kamer gepland. Als de Tweede en Eerste Kamer in meerderheid akkoord gaan, wordt de wettelijke regeling, als onderdeel van een aanpassing van de Woningwet, eind van dit jaar verankerd in het Bouwbesluit. Dan gaat een overgangsjaar in, waarin bedrijven de tijd krijgen om te kunnen voldoen aan de nieuwe spelregels. Hierbij moet men denken aan het administratief borgen van werkzaamheden aan gastoestellen, het aantoonbaar maken van vakmanschap van monteurs. Hiermee is de wettelijke regeling voor installateurs die werken aan gasinstallaties nu al twee jaar vertraagd. Branche-organisatie Techniek Nederland is erg teleurgesteld over dit uitstel.

Praktijkexamen voor 34.000 monteurs

De wettelijke certificering stelt zwaardere vakbekwaamheidseisen aan verwarmingsmonteurs. Techniek Nederland gaat ervan uit dat het merendeel van de monteurs nu al over het vereiste niveau beschikt. Toch moeten alle 34.000 monteurs die werkzaam zijn in de verwarmingstechniek slagen voor een praktijkexamen, ongeacht hun opleidingsniveau. Monteurs kunnen straks met een online-toets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben. Daarna volgt een online theorietoets die toegang geeft tot het praktijkexamen. De verwachting is dat tussen de 1.500 en 4.500 monteurs met een opleiding op niveau 2 of lager bijscholing nodig hebben om aan de eisen te voldoen.

Rapport koolmonoxide bij cv-ketels

De wettelijke certificering komt voort uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels uit november 2015. De Onderzoeksraad constateerde dat de bestaande kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen, te weinig garantie boden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

Raadplegen van gasinstallatienormen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan. NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting. Deze NPR Gasinstallaties bestaat uit een aantal delen die regelmatig worden geactualiseerd om zo dicht mogelijk bij de laatste stand der techniek aan te sluiten.

Wilt u beschikken over een praktische collectie van gasnormen die altijd up-to-date is en waarmee u eenvoudig kunt werken? ‘Werken met NPR 3378’ is een gebruiksvriendelijke online omgeving waar u altijd toegang heeft tot de actuele versie van de praktijkrichtlijn gasinstallaties, NPR 3378. U kunt ook notities en bookmarks plaatsen. Daarnaast kunt u in de licenties ‘Premium online’ en ‘Premium’ ook de andere belangrijkste gasinstallatienormen raadplegen, zoals NEN 1078 en NEN 8078. Wel zo handig. Al beschikbaar vanaf € 90 per jaar (excl. btw.)

Lees meer over Werken met NPR 3378


Praktijkgerichte training gasinstallateurs vanuit NEN

NEN heeft voor het opleiden van gasinstallateurs een praktijkgerichte en kwalitatief sterke training: ‘Training Gasinstallaties in de praktijk’.
In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige situaties. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken zodat u weer up-to-date bent.

Meer informatie over de Training Gasinstallaties in de praktijk

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk het thema Gasinstallaties.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl