Verwachte wijzigingen energielabel 2013

21-02-2013 Het feit dat het wetsvoorstel in de huidige vorm niet is aangenomen betekent niet dat de verplichting om een energielabel te hebben op een transactiemoment van de baan is.

Energielabel

Integendeel, het energielabel is nog steeds verplicht. Echter, de Nederlandse overheid zal op zoek moeten naar een andere invulling van het systeem van sanctionering en handhaving van het label. Het energielabel is verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen, zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen.

Het kabinet heeft in een wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd sancties op te leggen als het label ontbreekt. Zo mogen notarissen de akte van levering pas passeren als er een energielabel is. Het wetsvoorstel dient om in Nederland te voldoen aan de herziene Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Meer informatie over deze richtlijn staat in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen is echter op 20 november 2012 door de Tweede Kamer verworpen.

Sinds 2008 is het verplicht een energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw of woning. Kopers en huurders kunnen naar de rechter stappen als de eigenaar van een gebouw geen energielabel wil verstrekken. Het wetsvoorstel zou het volgende geregeld hebben:

• De verkoop van een gebouw of de woning kan uitsluitend doorgang vinden als vooraf een energielabel wordt overgelegd. De notaris ziet hierop toe;

• Huurders kunnen 10% huurvermindering toepassen als de verhuurder geen afschrift van het energielabel heeft verstrekt;

• In een commerciële advertentie waarin een gebouw of huis te koop of te huur wordt aangeboden, moet de energielabelklasse - indien er een energielabel aanwezig is - worden vermeld;

• In gebouwen met een publieksfunctie groter dan 500 vierkante meter moet het energielabel op een zichtbare plaats hangen, indien er een label aanwezig is;

• Een aanscherping van de verplichting voor overheidsgebouwen met een publieksfunctie om een energielabel te hebben en op een zichtbare plaats te hangen, van 1000 naar 500 vierkante meter;

• Verruiming van de uitzonderingen op de verplichting tot het overhandigen van een energielabel, zoals recreatiewoningen.

Het Kabinet beraadt zich op het vervolg.

Bron: LenteAkkoord (www.lente-akkoord.nl).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Bouw:
E-mail: bouw@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl