Waar komt de grootste zonnepanelenweide van Nederland?

29-10-2013 Verspreid over Nederland worden er verschillende plannen uitgewerkt voor de aanleg van parken vol zonnepanelen. Opvallend is dat verschillende gemeenten of bedrijven claimen dat zij het grootste zonnepark van Nederland gaan aanleggen.

NEN zet een aantal van de grotere initiatieven op een rij. Het initiatief dat het meest recent het nieuws haalde, is het plan van de gemeente Ameland. Het Waddeneiland wil binnen een jaar een zonnepanelenweide van 10 hectare (ongeveer 15 voetbalvelden) gaan aanleggen.Op jaarbasis kan dit park 6 megawattuur aan elektriciteit opwekken. Omgerekend is dat ongeveer 20 procent van de energiebehoefte van het Waddeneiland. Ameland zegt met dit initiatief het grootste zonnepanelenpark van Nederland te gaan realiseren.

Maar ook de Limburgse gemeente Gennep heeft begin dit jaar al plannen voor een eigen zonnepark naar buiten gebracht. De Limburgse plannen omvatten zo´n 20 hectare aan zonnepanelen. Het dubbele dus van Ameland. Omgerekend gaat het in dit project om ongeveer 80.000 zonnepanelen. Die moeten samen 18 megawatt aan energie leveren, goed voor 80 procent van de huishoudens in Gennep.

Voor deze beide projecten geldt trouwens dat het allerminst zeker is dat de zonneweides ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden omdat de financiering nog niet voor 100 procent rond is.

Energieneutraal
Een andere gemeente die onderzoek doet naar het plaatsen van een zonnepark is Utrechtse Heuvelrug. Het plan is hier om maar liefst 300 hectare aan zonnepanelen te plaatsen. Utrechtse Heuvelrug kijkt hiervoor naar zonneparken, maar ook naar het plaatsen van zonnepanelen op de taluds van snel- en spoorwegen.

Als dit Utrechtse project doorgaat beslaan de zonnepanelen ongeveer 1 procent van het gebiedsoppervlak van de regio. Dit aantal heeft Utrechtse Heuvelrug nodig om in 2035 energieneutraal te zijn.

Zonnepark Purmerend
En dan is er nog het plan van het Volendamse bedrijf Alleco Energy Group om een bedrijventerrein in Purmerend met een oppervlakte van 8,5 hectare vol te leggen met zonnepanelen. Het gaat om 24.000 zonnepanelen die jaarlijks meer dan 5 miljoen kWh aan energie kunnen opwekken. Dit project moet in het derde kwartaal van 2014 operationeel zijn. Ook Alleco claimt – als het project af is – het grootste zonnepark van Nederland te hebben gerealiseerd.

Norm

NVN 7250:2007 nl

Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten

Het onderwerp van deze Nederlandse voornorm (NVN) betreft de toepassing van zonne-energiesystemen (of complete bouwdelen met fotovoltaïsche (PV) of zonthermische systemen) als geïntegreerd onderdeel van of als los element op of aan uitwendige scheidi...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl