Waterleidingbedrijven gaan hun kunststof leidingafval inzamelen en recyclen

10-04-2014 Tien Nederlandse waterleidingbedrijven hebben een convenant getekend voor het inzamelen en recyclen van hun kunststof leidingafval. Het gaat om (oude) kunststof leidingen gemaakt van de materialen PVC, PP en PE.

Het afval wordt door een gespecialiseerd bureau ingezameld en vervolgens verwerkt tot nieuw leidingmateriaal of nieuwe kunststof producten. De ondertekenaars van het gesloten convenant zijn waterleidingbedrijven, die zich hebben verenigd in de Reststoffenunie Waterleidingbedrijven.Onder hen zijn Vitens, het Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe.

PVC inzamelen
De partij die zorg draagt voor de inzameling van het leidingafval is BureauLeiding. Dit bureau faciliteert het zogeheten Buizen Inzamel Systeem (BIS) dat sinds 1992 operationeel is. Dit inzamelsysteem staat op zijn beurt onder toezicht van VinylPlus, het duurzaamheidsprogramma van de Europese PVC-producenten.

Afgedankt PVC
In 2012 was het VinylPlus-programma in heel Europa goed voor de inzameling van 362,076 ton afgedankt PVC.

Geen streefgetallen
In het convenant dat de Nederlandse waterleidingbedrijven hebben gesloten met BureauLeiding staan geen concrete streefgetallen over de hoeveelheden PVC, PP en PE die voor de duur van het convenant (1 jaar) ingezameld en verwerkt moeten worden. Als het gaat over doelstellingen hebben de convenantpartijen het over ‘intensiever recyclen’ en het ‘nog meer kunststof leidingafval inzamelen om dat te verwerken in nieuw leidingmateriaal’, aldus Hay Koppers, directeur van de Reststoffenunie Waterleidingbedrijven.

De Reststoffenunie is in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven opgericht om gezamenlijk goede bestemmingen voor reststoffen te zoeken die vrijkomen bij de productie, transport en distributie van drinkwater. Naar eigen zeggen vindt de Reststoffenunie hoogwaardige en duurzame bestemmingen voor bijna 200.000 ton reststoffen per jaar.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl