Waterzijdig inregelen cv-installatie mogelijk verplicht

07-12-2018 Het optimaal inregelen van de verwarmingsinstallatie kan in bedrijfspanden een besparing tot maar liefst 25% op het gasverbruik opleveren. Dankzij een motie van Tom van der Lee (GroenLinks) komt het waterzijdig inregelen op de lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven vanaf volgend jaar moeten treffen. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer. UNETO-VNI vraagt al jaren aandacht voor het belang van het optimaal inregelen van verwarmingsinstallaties.

Waterzijdig inregelen is het instellen van een optimale balans tussen de cv-ketel en de radiatoren. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het een maatregel met een terugverdientijd van twee jaar. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI is verheugd over de maatregel: “Onze inspanningen hebben effect gesorteerd. Waterzijdig inregelen van een cv-installatie is laaghangend fruit. De investering verdient zich razendsnel terug. Dankzij deze maatregel hebben bedrijven straks een lagere energierekening én we dringen de CO2-uitstoot flink terug. Zo komt het behalen van onze klimaatdoelstellingen weer een stap dichterbij.”

Minder CO2-uitstoot
Tweede Kamerlid Van der Lee, die de motie indiende, vindt dat er een grote stap is gezet: “Deze maatregel kost de overheid niets, maar voorkomt wél enorm veel uitstoot.” GroenLinks heeft berekend dat het beter instellen van bedrijfsmatige cv-ketels jaarlijks zo’n 0,5 megaton CO2-besparing oplevert. Overigens kan ook het waterzijdig inregelen van de cv-installatie in miljoenen woningen leiden tot een enorme aardgasbesparing én een verminderde CO2-uitstoot.

Omgekeerde bewijslast
De verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen was er al, maar de overheid doet er nog een schepje bovenop. Vanaf medio 2019 moeten ondernemingen aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Treft een bedrijf niet alle maatregelen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, dan komt de inspectie van de Omgevingsdienst langs, die een boete kan opleggen. De nieuwe verplichting is een soort omgekeerde bewijslast en zal voor 100.000 bedrijven in het MKB gaan gelden.

LED-verlichting
De Tweede Kamer nam ook een motie aan van GroenLinks die LED-verlichting in winkels en bedrijven verplicht stelt. Dit levert volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nog eens bijna een megaton aan CO2-besparing op.

Bron: UNETO-VNI

Bijeenkomst
'NEN gaat een begin 2019, samen met UNETO-VNI een kick-off bijeenkomst organiseren voor het maken van een NTA die het inregelen van klimaatinstallatie ondersteunt. Gedacht wordt aan een aanbeveling/beschrijving/'code of good practise’ voor het (waterzijdig) inregelen en optimaal laten functioneren van klimaatinstallaties. Niet alleen een check of alles nog functioneert zoals bedoeld bij het ontwerp, maar ook nagaan of er bij het onderhoud rekening is gehouden met wijzigingen binnen het gebouw of de organisatie (bijv. bezetting) die invloed hebben op de klimaatinstallatie.

Er wordt gedacht aan checklists die een bijdrage leveren aan het optimaal instellen van een klimaatinstallatie voor het optimaal gebruik zoals: het instellen op basis van stookgrenzen en stooklijnen (o.a. weersafhankelijke regelingen), het afstellen van temperatuur CV-water, het instellen van uitzonderingsperiodes (optimalisatie buiten bedrijfstijden, overwerk en feestdagen) en het tegengaan van gelijktijdig verwarmen en koelen. Dit levert niet alleen een substantiële besparing op van energiegebruik en CO2-uitstoot, maar draagt bij aan meer comfort en minder storingen voor de gebruikers van het gebouw.

Partijen die belangstelling hebben voor deelname aan de ontwikkeling van de NTA kunnen zich opgeven bij bi@nen.nl zij krijgen dan een uitnodiging voor de kick-off bijeenkomst.'

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met mw Annet van den Horn, consultant Bouw en Installatie

bi@nen.nl

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl