Wel of geen verplichte keuringen gasleidingen?

16-06-2014 Als het aan emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale ligt, komt er opnieuw een verplichte keuring voor gasleidingen in de Nederlandse woningen.

Ale pleit voor de herinvoering van de ‘gasleiding APK’ in het Algemeen Dagblad. Volgens de krant zijn de gasleidingen in meer dan naar schatting honderdduizend woningen momenteel niet op orde. De netbeheerders vervangen momenteel veel oude gasmeters voor de nieuwe slimme meters en komen zo ‘talloze lekke koppelingen en poreuze gasslangen’ tegen.

Meestal zijn de gaslekken miniem, maar de netbeheerders komen ook potentieel gevaarlijke situaties tegen. Tot de jaren '90 werd er door de gemeentelijke gasbedrijven periodiek gecontroleerd of de gasleidingen niet lekte. Toen de gasbedrijven werden geprivatiseerd, verdwenen deze controles.

‘Als sector vinden we het best vreemd dat er CV-ketel onderhoudscontracten worden afgesloten maar dat daarbij de veiligheid van het gassysteem niet wordt meegenomen’, zegt Maurice Roovers, Manager Energie Infrastructuur bij Netbeheer Nederland. ‘Periodieke controles van de gehele gasinstallaties, gekoppeld aan het onderhoud van de CV-ketel zouden onze eerste gedachten zijn.’
Als het gaat om een verplichte APK ligt het volgens Roovers voor de hand om eerst op de bekende risicogebieden te focussen, zoals installaties met propaan of butaan enerzijds en anderzijds koolmonoxide als gevolg van afvoerloze geisers. ‘Bij deze risicogebieden vinden regelmatig ernstige ongelukken plaats. In dit licht zijn de netbeheerders gelukkig met het recent gestarte onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxide-ongevallen in Nederland.

Op de vakwebsite installatie.nl stemmen mensen uit de branche over het algemeen in met het idee van een verplichte keuring van gasleidingen. De privatisering van de voormalige nutsbedrijven heeft volgens Maarten van Dam van Testo, een leverancier van meetapparatuur, geleid tot een grijs gebied van verantwoordelijkheid. ´Uiteindelijk ben je als eigenaar van een woning zelf verantwoordelijk voor het veilig functioneren van je installaties. Wat we nu zien is dat een bewoner onvoldoende bewust is van zijn verantwoordelijkheid. Zo lang er warm water uit de kranen komt, en in de winter de radiatoren warm worden vindt iedereen het wel best.´

Van Dam vindt het een taak van de overheid samen met de brancheverenigingen om te zorgen voor een adequaat onderhoud- en inspectieregime.

Branchevereniging Uneto-VNI werkt op dit moment met een aantal partners aan een vrijwillig keuringsmechanisme voor cv-ketels. Het keurmerk ‘OK CV’ moet op 1 januari 2015 starten en mag dan gebruikt worden door gediplomeerde installateurs.

Voor de beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen heeft NEN de NTA 8025 beschikbaar.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl