Wereld Waterdag: normen ondersteunen effectief en efficiënt beheer drinkwatersystemen

22-03-2014 ‘World Water Day’ is in 1992 door de VN in het leven geroepen om jaarlijks op 22 maart stil te staan bij het belang van voldoende en goed zoetwater voor consumptie, voedselproductie, energieopwekking, etc. Duurzaam beheer van zoetwaterbronnen is daartoe heel belangrijk. Eén van de millenniumdoelstellingen voor 2015 is om het aantal mensen zonder of met een tekort aan schoon drinkwater tot de helft te verminderen. Dit jaar staat Wereld Waterdag in het teken van de relatie tussen Water & Energie.

Toegang tot goed en veilig drinkwater en sanitatie is internationaal nog steeds een groot probleem. Om de toegang te verbeteren is de betaalbaarheid van global public goods, zoals energie en water, essentieel. Op wereldniveau lijkt de energiesector daar beter in te slagen dan de watersector. Als het aankomt op de betaalbaarheid van waterservices en effectievere waterutiliteiten, is er winst te behalen (hoewel er lokaal verschillen zijn). Toch moeten wij ook in onze ontwikkelde wereld erg ons best doen voor het duurzaam beschermen en beheren van goede waterbronnen en het op peil houden van de drinkwaterkwaliteit. Normen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het opbouwen en het effectiever en efficiënter beheren van drinkwatersystemen.

De normen die er nu zijn, richten zich op beheer van het leidingennet, de invloed van materialen die in contact zijn met drinkwater, kranen, de beveiliging van ons water tegen verontreinigingen en crisissituaties en hergebruik van gezuiverd water. Ook houden we ons bezig met de kwaliteit van zwembadwater. Normen worden opgesteld in normcommissies, zowel internationaal, Europees als nationaal.

Drinkwater- en sanitatiesystemen

ISO, de internationale normalisatieorganisatie, richt zich op diensten voor de watersector (TC 224). Dit betreft onder andere de ontwikkeling van een serie internationale normen voor het beheren van drinkwater- en sanitatiesystemen voor zowel ontwikkelings- als ontwikkelde gebieden. Ook is recent gestart met de opstelling van normen voor hergebruik van gezuiverd water (TC 282) ten behoeve van irigatie en hergebruik in urbane gebieden. Het grootste deel van de wereldbevolking woont nu namelijk al in steden.

Inbreng Nederland

De Nederlandse normcommissie ‘Drinkwatervoorziening’ is de overkoepelende normcommissie voor de drinkwatersector. Naast opstelling en onderhouden van een nationale norm fungeert zij als de spiegelcommissie voor alle Europese normalisatiewerk, met uitzondering van het meten van waterkwaliteit. Voor de uitvoering van het werk zijn er 3 subcommissies:

Het ISO-werk wordt begeleid door de nationale commissie ‘Diensten watersector’, in nauwe afstemming met de commissies ‘Drinkwatervoorziening’ en ‘Afvalwatertechniek’. Partijen die willen meewerken aan het normalisatiewerk zijn altijd welkom om zich aan te melden.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het normalisatieproces: Leendert Buth, consultant Bouw en Installatie.

(015) 2 690 151

bouw&installatie@nen.nl

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl