Wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs op hoofdlijnen

23-03-2018 Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat vanaf medio 2019 alleen gecertificeerde cv-installateurs gasverbrandingsinstallaties mogen plaatsen en onderhouden.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het koolmonoxide-rapport dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in november 2015 publiceerde. Uit dit rapport bleek dat de huidige erkenningsregelingen burgers niet de veiligheid geven die ze mogen verwachten.

Belangrijkste aanbeveling van de Onderzoeksraad is een zwaardere, wettelijke erkenningsregeling die voor alle cv-installateurs in Nederland moet gelden. Doel is het terugdringen van het aantal koolmonoxideongevallen met gasverbrandingstoestellen. UNETO-VNI heeft de hoofdlijnen van het wetsvoorstel op een rij gezet.

Gasverbrandingstoestellen

Cv-ketels, geisers, gasmoederhaarden en gassfeerhaarden vallen straks onder een wettelijke certificeringsregeling. Gasinstallaties boven de 100 kilowatt, gasfornuizen, andere gaskooktoestellen, heteluchtkanonnen en terraskachels vallen niet onder de regeling.

Opzet voorgestelde certificeringsregeling

Na invoering van de wetswijziging die in de loop van 2019 plaatsvindt, mogen alléén gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame medewerkers nog werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren. De overheid bepaalt de eisen van deze certificeringsregeling. Bedrijven die niet beschikken over de certificering zijn straks in overtreding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor controle. Bij het ontbreken van een certificaat kan de gemeente zowel de installateur als de opdrachtgever (burger en zakelijke opdrachtgever) een dwangsom opleggen.

Werkzaamheden

De certificering geldt voor het inbedrijfstellen na het plaatsen en onderhouden van gastoestellen (waaronder cv-ketels, geisers en gashaarden), werkzaamheden aan de rookgasafvoer en de luchttoevoer. Overige werkzaamheden aan gasleidingen en warmteafgifte-systemen leiden niet tot een risico op koolmonoxidevergiftiging en vallen niet onder de certificering.

Procescertificaat

Bedrijven ontvangen straks een certificaat als de medewerkers die aan gasverbrandingsinstallaties werken, voldoen aan de minimumopleidings- en vakbekwaamheidseisen die de overheid stelt. De certificeringsregeling stelt eisen aan de beroepscompetenties voor koolmonoxidepreventie. De monteur die het gastoestel in gebruik stelt, moet voldoen aan deze eisen. De installatie mag pas in gebruik worden gesteld als de monteur heeft gecontroleerd of er geen risico bestaat op het vrijkomen van koolmonoxide. Ook de rookgasafvoer, luchttoevoer en de veiligheid van de gehele installatie moet hij beoordelen.

Daarnaast moet een bedrijf aantoonbaar de werkprocessen aan gasverbrandingstoestellen op orde hebben. De wet stelt dus proceseisen aan het bedrijf en persoonsgebonden eisen aan de vakbekwame medewerker.

Vakbekwaamheidseisen

De exacte invulling van de vakbekwaamheidseisen en beroepscompetenties van de monteurs die straks werkzaamheden aan installaties mogen uitvoeren, zijn nog niet bekend. UNETO-VNI heeft hiervoor en voor bijscholing tot het juiste vakbekwaamheidsniveau al een voorstel gedaan. Hierover vindt overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Certificerende instellingen

De certificerende instelling beoordeelt het installatiebedrijf zowel bij de aanvraag van het certificaat, bij steekproeven van uitgevoerde werkzaamheden en bij administratieve audits.
De overheid stelt de randvoorwaarden voor de certificeringsregeling vast, maar biedt certificerende instellingen de ruimte om met elkaar te concurreren. Hierdoor worden de certificeringskosten zo laag mogelijk gehouden.

Meerdere certificaten mogelijk

Er kunnen specifieke certificaten komen, bijvoorbeeld voor de eerste aanleg bij nieuwbouw, werkzaamheden bij onderhoud en reparatie of werkzaamheden aan collectieve rookgasafvoeren.

Afmelden van installaties

Een monteur controleert na uitvoering van de werkzaamheden of er geen risico bestaat op het vrijkomen van koolmonoxide. Daarbij controleert hij de rookgasafvoer en luchttoevoer, ook als hieraan geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vervolgens meldt het bedrijf de afgeronde werkzaamheden en inbedrijfstelling bij de certificerende instelling. Die controleert op basis van steekproeven de uitgevoerde werkzaamheden door het gecertificeerde bedrijf.

Beeldmerk en online register

Gecertificeerde bedrijven zijn straks verplicht om een voorgeschreven beeldmerk te gebruiken. Hiermee is het voor consumenten duidelijk dat zij te maken hebben met een gecertificeerd bedrijf dat voldoet aan de wettelijke eisen. De overheid kan optreden tegen installateurs die ten onrechte het beeldmerk voeren.
Er komt een online register waarop alle gecertificeerde bedrijven vermeld staan. De overheid wijst particulieren en opdrachtgevers via een communicatiecampagne op het (online)register om een (nieuw) installatiebedrijf uit te kiezen, of om te controleren of de huisinstallateur is gecertificeerd. Ook brengt de overheid via deze campagne het verbod om een niet-gecertificeerde installateur in te schakelen, onder de aandacht.

Bron: UNETO-VNI

Meer weten? Ga naar informatie van de overheid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktijkgerichte trainingen gasinstallateurs vanuit NEN

NEN organiseert verschilende trainingen voor het opleiden van gasinstallateurs. Deze zijn praktijkgericht en kwalitatief sterk. U kunt de trainingen al volgen vanaf slechts € 285,- (excl. btw.)

  • Training Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
  • Training Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk het thema Gasinstallaties.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl