Wijziging algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

21-10-2014 Wijzigingen in wet- en regelgeving en publicatie van de Europese NEN-EN 806-delen over hetzelfde onderwerp, hebben geleid tot actualisatie van de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. NEN 1006 is dan ook herzien en nu als normontwerp gepubliceerd. Hiermee ligt er een geheel nieuwe versie van de norm waarop belanghebbenden tot 1 januari 2015 commentaar kunnen indienen. NEN 1006 wordt zowel vanuit het Bouwbesluit als de Drinkwaterwetgeving voorgeschreven.

NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ geeft eisen en aanbevelingen voor leidingwaterinstallaties, uit oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installatie in een perceel inclusief bijbehorende grond. NEN 1006 is voor het laatst uitgebreid herzien in 2002. Hierna zijn er drie wijzigingsbladen uitgegeven, waarvan de laatste is verschenen in 2011.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van NEN 1006 uit 2011 zijn:

  • Aanpassing aan het Bouwbesluit, de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Ministeriële regelingen op het gebied van bepalingsmethoden, terminologie, gebruik van materialen en bacteriologische aspecten;
  • Opname van relevante eisen uit de Europese installatienorm NEN-EN 806 deel één tot en met vijf;
  • Huidige stand van de techniek.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en commentaar indienen tot 1 januari 2015. De aangeleverde commentaren worden door de Nederlandse normcommissie ‘Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties’ besproken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant, telefoon (015) 2 690 123 of e-mail willemien.bosch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl