Wijzigingen in voorschriften leidingwaterinstallaties

12-06-2019 NEN 1006 en de hier direct aan gekoppelde praktische Waterwerkbladen zijn herzien. Voor u als installateur zijn er belangrijke wijzigingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van de leidingwaterinstallatie.

Actuele Bouwbesluitverwijzing:
NEN 1006+A1:2018

Het Bouwbesluit wijst voor het voldoen aan de wettelijke eisen voor leidingwaterinstallaties naar NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. Op deze norm uit 2015 is een aanvullingsblad verschenen in 2018: NEN 1006+A1:2018. Deze norm is per 1 januari 2019 door het Bouwbesluit aangewezen voor nieuwbouw.

Waterwerkbladen

De gehele bundel Waterwerkbladen (54 stuks) is herzien naar aanleiding van de versie van NEN 1006 uit 2015. Dit traject heeft zo’n drie jaar geduurd.

Opleverings- en beproevingsrapporten

Onderstaande opleverings- en beproevingsrapporten zijn geactualiseerd en uitgebreid naar aanleiding van wijzigingen in NEN 1006 en de Waterwerkbladen

  • Schema leidingwaterinstallatie (nieuw)
  • Formulier Bepaling dichtheid leidingwaterinstallaties persproef met water invulbaar (aangepast)
  • Invulbaar formulier Bepaling dichtheid leidingwaterinstallaties persproef met lucht of inert gas (aangepast)
  • Invulbaar formulier Meting volumestromen (nieuw)
  • Invulbaar formulier Meting watertemperatuur en wachttijden (nieuw)
  • Invulbaar Opleverrapport leidingwaterinstallatie (aangepast)

Bekijk deze opleverings- en beproevingsrapporten

Voor partijen die geen lid zijn van Techniek Nederland zijn deze documenten en formulieren ook beschikbaar, echter deze zijn niet invulbaar en voorzien van een watermerk.

Bron: Techniek Nederland

Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties

Hoe zorgt u dat gezond en veilig drink- en warmtapwater uit de leidingwaterinstallatie komt? Hoe weet u of u een veilige leidingwaterinstallatie hebt (aangelegd) en houdt? Tijdens deze praktische training nemen we gezamenlijk de meest risicovolle aspecten door. U leert de eisen en de kwaliteit borgen in ontwerp, aanleg en oplevering, maar ook bij het gebruik van de installatie.

In de training wordt gebruik gemaakt van de wettelijke aangewezen norm NEN 1006 en diverse praktijkrichtlijnen (Waterwerkbladen, ISSO-publicaties). Er wordt aandacht besteed aan veel voorkomende fouten, zoals; omstandigheden waarbij de Legionellabacterie zich vermeerdert, onjuiste temperatuur, verontreiniging van de installatie door aangesloten toestellen en lekkages.

Aan de hand van cases, praktijkvoorbeelden en veel gemaakte fouten leert u de eisen kennen, toepassen en weet u hoe u om moet gaan met lastige en risicovolle situaties.
Lees meer over de training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties

Test uw kennis: Veilige waterleidinginstallaties

Bent u op de hoogte van de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen? Test uw kennis met 5 vragen en ontdek of uw kennis voldoende is. Doe de gratis quiz

Norm

NEN 1006+A1:2018 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

NEN 1006+A1:2018 geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoenn. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installlatie in een perceel inclusief bijbehorende grond.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl