Winnaar Brandveiligheid Innovatieprijs bekend

25-04-2013 Een online registratiesysteem voor onderhoud en inspecties van installaties heeft een innovatieprijs gewonnen op het Nationaal Brandveiligheidscongres.

Op het Nationaal Brandveiligheidscongres georganiseerd door kennisplatform SBR, werd LogboekenOnline gekozen tot het beste idee dat bijdraagt aan het verhogen van brandveiligheid in gebouwen.
De vinding van de Amersfoortse ondernemer Wiljo Pas is een internetsoftware die ervoor zorgt dat relevante gegevens over onderhoud en inspectie van installaties van gebouwen 'in the cloud' altijd binnen handbereik zijn. Het systeem voorkomt dat gegevens bij brand vernietigd raken.

LogboekenOnline is ontwikkeld naar aanleiding van behoefte binnen een grote landelijke GGZ instelling met meer dan 200 locaties in Nederland. In het kader ‘integrale brandveiligheid’ is contact gezocht met brandweer Arnhem, (VGGM), adviseurs en installateurs. Met de tool kunnen installateurs technische informatie opslaan, waaruit gebouwbeheerders, en onderhoudsmensen kunnen putten. Controlerende instanties zoals de brandweer kunnen door middel van een QR- en servicecodes op de installatie het logboek en bepaalde verplichte certificaten inzien.

Motivatie
De jury die LogboekenOnline motiveert haar keuze als volgt: “Een beheerstool die een welbekend probleem inzichtelijk maakt en data bundelt. Alles wordt op gestructureerde wijze samengebracht. Een goed voorbeeld van een hedendaagse tool die ook ingezet kan worden om het beheer beter uit te voeren. Door de interactie met de app, QR codes en automatische e-mails, is dit effectief, innovatief en handzaam. Dit type tool moet breder ingezet worden bij projecten”.

Bron:installatie.nl

Norm

NEN 2535:2009 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectiericht...

Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Hiertoe verwijst deze norm naar NEN-EN 54 en naar andere relevante normen (zie hoofdstuk 2). Indien nog geen Nederl...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl