Bedrijven krijgen financiering vaker rond

23-07-2015 Bedrijven slaagden er in het afgelopen jaar vaker in om financiering aan te trekken. Van de ondernemers geeft 78% aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd zagen ten opzichte van 62% een jaar eerder.

Dat blijkt uit de Financieringsmonitor die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 22 juli 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel de cijfers gemiddeld een beter beeld schetsen blijft het voor het kleinbedrijf in vergelijking met grotere bedrijven moeilijk om financiering aan te trekken.

In de eerste helft van dit jaar loopt het aandeel toegewezen kredieten voor kleine bedrijven op naar 57% ten opzichte van 51% in de eerste helft van 2014. Voor het grootbedrijf is de kans op financiering veel groter, die bedraagt zelfs 97%.


Minister Kamp
'Dat financieringsaanvragen van kleine bedrijven vaker toegewezen worden, is goed nieuws. Desondanks is er nog ruimte voor verbetering. Het blijft voor mkb-bedrijven in de praktijk lastig om financiering te regelen, zo blijkt uit de cijfers. Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, banken en andere financiers blijven wij daarom met het aanvullend actieplan mkb-financiering werken aan betere kredietverlening, zodat mkb-ondernemers kansen krijgen om te groeien,' aldus Kamp. Als een mkb-ondernemer wordt afgewezen door de bank, maar toch een realistisch investeringsplan heeft dan komt hij of zij in aanmerking voor financiering via Qredits. Deze stichting biedt in samenwerking met EZ tegen voorwaarden en een stevige rente leningen aan tot 250.000 euro.

Alternatieve financieringsvormen vaker in beeld
Voordat bedrijven een krediet aanvragen, oriënteren ondernemers zich breder op het aanbod op de financieringsmarkt. In het afgelopen jaar steeg het aantal bedrijven dat een alternatief voor kredietverstrekking voor bankfinanciering ziet van 29% naar 37%, zo blijkt uit de Financieringsmonitor die ieder half jaar wordt uitgevoerd. Bedrijven zien de huisbank dan ook minder vaak als potentiële kredietverstrekker van vreemd vermogen. Was dit een jaar geleden nog 74%, nu ligt het percentage op 44%. Ondernemers kijken voor financiering eerder naar crowdfunding of naar private leningen bij familie en vrienden. Wat opvalt in de Financieringsmonitor is dat leasing zeer beperkt wordt ingezet en dat factoring (voorfinanciering van debiteurenvorderingen) vrijwel niet wordt gedaan.

Bestedingsdoelen veranderen
Nu de economie aantrekt, zien ondernemers kansen om te investeren in nieuwe producten en diensten. Het aantrekken van de bredere economie is ook zichtbaar in de veranderende financieringsdoelen. Bedrijven zijn vaker dan in voorgaande jaren van plan het geld in te zetten voor investeringen in bedrijfsmiddelen en huisvesting.

Bron:Metaalunie

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl