Beschrijving NEN-ISO 22867:2004 (en)

07-08-2014 Bij bosbouwmachines zijn trillingen altijd een belangrijke factor geweest. Het verschijnsel ‘’witte vingers’’ is hier een bekend verschijnsel. Een beschrijving van de ISO 22867 die ingaat op de trillingen aan de handvatten

NEN-ISO 22867:2004 (en) Bosbouwmachines – Testmethoden voor het bepalen van trillingen bij draagbare, met de hand geleide machines met inwendige verbrandingsmotor – Trillingen aan de handvatten. ISO 22867 is opgesteld door Technical Committee ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry, Subcommittee SC 17, Manually portable forest machinery.

Inleiding/toepassingsgebied
De vaststelling van de trillingskentallen wordt voornamelijk gebruikt voor:

⎯ fabrikantenverklaringen,
⎯ vergelijking van de gegevens tussen machines van dezelfde machinefamilie,
⎯ ontwikkelwerk gedurende de ontwerpfase, en
⎯ de inschatting van het risico van trillingen tijdens specifieke gebruiksomstandigheden

Het gebruik van deze ‘’vibration test code’’ verzekert de reproduceerbaarheid van de bepalingen van de trillingskentallen. Metingen die worden verricht tijdens specifieke gebruiksomstandigheden zijn van belang voor de beoordeling van de blootstelling aan trillingen tijdens, bijvoorbeeld een typische werkdag.

Deze internationale norm beschrijft een trillingstestcode om op efficiënte wijze en onder gestandaardiseerde omstandigheden de trillingskentallen te bepalen aan de handvatten van draagbare, met de hand geleide bos- en tuinbouwmachines die zijn voorzien van een interne verbrandingsmotor. Hieronder worden onder meer verstaan kettingzagen, bosmaaiers, graskanttrimmers, op een mast gemonteerde aangedreven snoeischaren, heggenscharen en bladblazers.

De werkcycli die zijn gekozen voor deze testcase zijn gebaseerd op meest voorkomende toepassingen van deze machines.

Meetmethoden en berekeningen
De meetmethoden en berekeningen worden in zijn algemeen gedaan zoals weergegeven in figuur 1:

De trillingen worden gemeten met opnemers die in staat zijn in 3 orthogonale richtingen te meten (X, Y, Z); deze opnemers mogen niet zwaarder zijn dan 25 gram om accurate metingen te kunnen doen. Voor het aanbrengen van de opnemers, het kalibreren van de meetapparatuur en in te stellen elektronische filters en rekenmodules zijn aparte normen opgenomen.

In figuur 1 staat schematisch aangegeven hoe de meetresultaten worden bereikt; uiteindelijk moet de resultante van de equivalente waarden van de versnellingen in X, Y en Z richting worden berekend (ahv,eq))

De metingen moeten worden uitgevoerd in de bedrijfsmodes langzaam stationair (idling), volle belasting (full load) en volle toeren onbelast (racing) aan beide handvatten.
Elke meting wordt 3x uitgevoerd en de gemiddelde waarde van ahv,eq is de te bepalen waarde per bedrijfsmodus.

Aan de hand van de metingen worden ook de variatie Cv en de standaard deviatie berekend zodat bij de opgegeven trillingskentallen ook de statistische onzekerheid K kan worden vermeld.

Figuur 1 — Volgorde van meting en berekening van trillingsdata van 3 bedrijfsmodes (idling, full load and racing)

Verklaring
a Frequentie doorlaat filter.
b Frequentie weegfilter.
c Root mean square (r.m.s).
d Berekening resultante vector
e Gemiddelde waarde voor iedere bedrijfsmodus.
f Berekening equivalente waarden.

Meetmethoden voor de diverse machines

De norm geeft in de bijlagen de meetmethoden in detail weer voor:

A. Specifieke condities voor kettingzagen
B. Specifieke condities voor bosmaaiers en graskantensnijders
C. Specifieke condities voor op mast gemonteerde aangedreven snoeischaren
D. Specifieke condities voor heggenscharen
E. Specifieke condities voor bladblazers/ bladzuigers

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl