Bijeenkomst over stand van zaken normen fysieke belasting

21-11-2018 NEN houdt op vrijdag 18 januari 2019 een bijeenkomst over Ergonomie en met name Fysieke Belasting. Het doel van deze bijeenkomst is inzicht krijgen wat uw uitdagingen voor ergonomie en fysieke belasting in de praktijk zijn. Helpen normen daarbij? Gebruikt u ergonomie normen bij het ontwerpen of bouwen van machines? Verder krijgt u tijdens deze ochtend een update over de normen voor fysieke belasting en aan welke projecten wordt gewerkt. Wij horen graag wat u hier van vindt!

De bijeenkomst kan worden gebruikt als netwerk om ervaring met elkaar uit te wisselen. Wat komt u tegen in de praktijk?

Normen voor fysieke belasting geven grenswaarden voor de lichamelijke belasting van werkenden. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om in kaart te brengen waar een te hoge fysieke belasting tijdens het werk ontstaat. Ze helpen met het inrichten van werkplekken met het oog op fysieke belasting. Zo zijn een aantal ergonomie normen geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn. Zij geven en leidraad voor de veiligheid van machines in relatie tot fysieke belasting.

Tijdens de bijeenkomst wordt er niet diep ingegaan op de exacte inhoud van de normen, maar worden wel voorbeelden gegeven waar de normen voor kunnen worden gebruikt. Ook worden de nieuwe projecten kort toegelicht, zoals de nieuwe richtlijn die in ontwikkeling is voor ‘Ergonomic work allowances’ en ‘Sorteerstations’.

Lees meer over de bijeenkomst en meld u hier aan.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl