Bijgewerkte normenlijsten voor de EMC- en ATEX-richtlijn

19-09-2016 De Europese Commissie heeft onlangs bijgewerkte normenlijsten voor de EMC-richtlijn en ATEX-richtlijn gepubliceerd. Deze normen zijn te gebruiken om conformiteit met de essentiële eisen van de respectievelijke richtlijnen aan te tonen.

EMC-richtlijn
De EMC-richtlijn beschrijft de vereisten aan elektromagnetische compatibiliteit van elke apparaat of vaste installatie. Elektrische apparaten of installaties kunnen elkaar beïnvloeden. Het doel van de EMC-richtlijn is om al die bijwerkingen onder controle te houden.


De toepassing van deze richtlijn zorgt voor vermindering van de overlast en verbetering van de immuniteit. De oorspronkelijke versie van de EMC-richtlijn 2004/208/EG is op 20 april 2016 vervangen door de huidgie versie 2014/30/EU, om de richtlijn beter te laten aansluiten bij het nieuwe wetgevingskader van de EU. Hierbij zijn geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd aan de essentiële eisen van de richtlijn.

ATEX-richtlijn
De ATEX-richtlijn 2014/34/EU gaat over apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De nieuwe richtlijn vervangt sinds 20 april 2016 de oude richtlijn 94/9/EG. De richtlijn bevat onder meer de essentiële eisen waaraan het materieel moet voldoen.

• Gepubliceerde lijst van EMC-normen »
• Gepubliceerde lijst van ATEX-normen »

Norm

NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN...

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN EN IEC 60079-10-1:2009 geeft de principes voor het vaststellen van de gevarenzone-indeling doch verwijst voor de daadwerkelijke uitvoering ervan naar...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl