Boete voor arbeidsongeval, ondanks CE-markering machine

03-10-2013 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep zaak waarin een werkgever een boete had gekregen voor een arbeidsongeval met een machine. Volgens de werkgever was de machine voorzien van een CE-markering en waarschuwingstekens. De rechter wijst echter vooral op de algemene zorg- en onderzoeksverplichting van de werkgever

Op 8 juli 2011 vond in een broodverpakkingsbedrijf een arbeidsongeval plaats. Een werknemer wilde met behulp van een sealmachine enkele broodjes verpakken. Hij werd bij het strak trekken van de folie geraakt door het mes van de machine. Hierbij heeft de werknemer blijvend letsel opgelopen aan de middelvinger van zijn linkerhand.

De werkgever kreeg na het ongeval een boete opgelegd van 8.100 euro door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bedrijf kreeg de boete voor overtreding van het Arbobesluit (artikel 7.7., eerste lid). De minister vindt dat de aanwezigheid van de CE-markering, vergezeld van een EG-verklaring, op de machine de werkgever niet ontslaat van haar algemene zorg- en onderzoeksverplichting met betrekking tot het gebruik van de machine.

Na het ongeval heeft een inspecteur van de Arbeidsinspectie de plaats van het ongeval bezocht. De inspecteur heeft vastgesteld dat de draaiende en gevaarlijke delen van de machine weliswaar afgeschermd waren.

Maar de afscherming was niet toereikend. Aan de linkerzijde van de machine zat bijvoorbeeld geen afscherming. En aan de voorkant van de machine was de afscherming te kort. Hierdoor waren het mes en andere draaiende delen van de machine bereikbaar voor de werknemers.
De bedrijfsleider en een aantal andere werknemers hebben bij de inspecteur verklaard dat het soms voorkomt dat de folie in de machine verfrommelt en dat de werknemers de folie dan strak trekken. Ze gaan dan met de hand onder de afscherming, terwijl de machine op de automatische stand doorwerkt.

De werkgever zegt dat de machine overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften is gebruikt. De werknemers hebben voldoende duidelijke instructies gekregen en op de machine waren waarschuwingstekens aangebracht. In het verleden hebben zich met de machine ook geen problemen voorgedaan. Dat de betrokken werknemer op verboden en ongebruikelijke wijze met zijn hand de machine is ingegaan, kan volgens de werkgever het bedrijf niet worden aangerekend.
De minister wijst op dit punt naar de algemene zorg- en onderzoeksverplichting van de werkgever. Om die reden wilde de minister de boete ook niet matigen (eerste matigingsgrond van beleidsregel 33, punt 4, aanhef en onder b). Het bezwaar dat de werkgever had aangetekend tegen de boete werd verworpen.De rechtbank in 's-Hertogenbosch stelde op 13 juli 2012 de minister in het gelijk en verwierp het door de werkgever ingestelde beroep. De werkgever ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. De zaak lag daarmee bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft deze week het beroep van de werkgever eveneens verworpen.

De Raad van State oordeelt dat er tussen de partijen geen geschil is over de CE-markering en EG-verklaring van de sealmachine (artikel 7.2, tweede lid, van het Arbobesluit). Die waren beiden aanwezig. Net als de minister, wijst ook de Raad van State (met referentie naar een eerdere vergelijkbare zaak de werkgever op de algemene zorg- en onderzoeksverplichting met betrekking tot de machine.

Volgens de Raad van State kon de opgelegde boete ook niet gematigd worden omdat een risico-inventarisatie en –evaluatie (beleidsregel 33) voor de sealmachine ontbreekt. De door de minister opgelegde boete voor overtreding van het Arbobesluit was volgens de Raad van State terecht. Het hoger beroep is ongegrond verklaard. De werkgever heeft de bescherming van machine aangepast.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl