CEN technische commissies voor machinebouw in het voetlicht bij NEN

25-01-2019 In de sector Machinebouw van CEN zijn 74 technische commissies actief. Al deze technische commissies hebben en ontwikkelen Europese normen die eisen uitwerken uit de Machine Richtlijn.

Voor 2019 zet de NEN Industrie & Veiligheid onderstaande Technische Commissies in het voetlicht die voor bepaalde sectoren in de Machinebouw belangrijk (kunnen) zijn. Wellicht heeft u interesse om te participeren in een van deze commissies, neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid voor meer informatie, e-mail: iv@nen.nl.

  • CEN/TC 153 "Machinery intended for use with foodstuffs and feed” maakt Europese standaarden die bijdragen aan het handhaven van hoge niveaus van veiligheid en hygiëne in de voedselverwerking. Een nieuwe standaard die deze groep ontwikkelt gaat onder andere over machines die deegachtige substanties op een plaat deponeren, wat vervolgens met de hand verder in de productielijn wordt gebracht. Ook wordt een nieuwe standaard ontwikkeld voor vleesverwerkende bedrijven en slagers. Tot slot komt er een nieuwe werkgroep, “machinery and equipment for slaughterhouses”.
  • CEN/TC 433 "Entertainment Technology- Machinery, equipment and installations” is nog maar kort geleden opgericht en werkt aan de eerste Europese Norm 17206 ”Entertainment Technology – Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry- Specifications for general requirements”. De standaard zorgt voor een algemeen veiligheidsniveau voor machines in de Europese entertainmentindustrie.
  • CEN/TC 114 "Safety of machinery” zal het werk afmaken voor EN ISO 20607 “Safety of machinery – Instruction handbook – General drafting principles”. Doel is om producenten ervan te overtuigen hun handboeken goed te laten aansluiten op de Machinerichtlijn.
  • CEN/TC 144 "Tractors and machinery for agriculture and forestry” zal zich onder meer actief bezig houden met de stabiliteit van machines. Ook werkt de groep aan EN ISO 4254-1 “Agricultural machinery – safety – part 1: general requirements”. Deze norm gaat over direct en indirect zicht van een bestuurder van een machine.
  • CEN/TC 145 "Plastics and rubber machines” maakt EN 1612 af: “Reaction moulding machines and plants” en rondt ook EN 12012-4 “Size reduction machines – Part 4: Safety requirements for agglomerators” af.

Download het complete programma van CEN

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze commissies en het normalisatieproces, dan kunt u contact opnemen met: mw Wiene Fokkinga, secretaris normcommissie "Wegenonderhoudsmachines en -producten", telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl