CE-markering staalconstructies verplicht

24-04-2014 Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090.

Een bouwproduct mag namelijk (buiten de overgangsperiode) niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en tekenbureaus.

Eén van de vereisten om CE-markering op deze producten te mogen aanbrengen is dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is door een aangewezen instelling (Notified Body).

Wat houdt FPC in?
FPC staat voor Fabrication Production Control. FPC is een met ISO 9001 vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. In het kader van staal- en aluminiumconstructies behelst FPC een systematiek in de vorm van een handboek voor fabrikanten om een aanhoudende interne controle toe te passen op het productieproces met behulp van gedocumenteerde procedures, beleid, systematiek voor kwaliteitsborging, eisen en bepalingen, conform eisen in de norm. Het doel is een effectieve productiecontrole en eindproduct dat aan de vereiste kenmerken voldoet.

Voordat een CE-verklaring door de fabrikant kan worden opgesteld voor het betreffende product, is toetsing van het fabricageproces en personeel (dus eigenlijk het FPC-systeem) noodzakelijk. De certificatie van het fabricageproces mag alleen door een aangewezen instelling worden uitgevoerd.

Als fabrikant dient u een aantal stappen te ondernemen alvorens bouwproducten volgens de NEN-EN 1090 kunnen worden vermarkt.

NEN-EN 1090 normenserie

Stappenplan FPC certificering en CE-markering

  • Allereerst zet de fabrikant zelf of met een derde partij een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) op, inclusief een laskwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834.
  • Na implementatie van FPC doet de fabrikant een beroep op een aangemelde instelling om de productiebeheersing te certificeren.
  • Na certificering is de fabrikant geoorloofd het product de voorzien van een CE-verklaring per opdracht.

Op staal- en aluminiumproducten kunnen naast de NEN-EN 1090 ook andere normen van toepassing zijn, zoals de NEN-EN 10025 of NEN-EN 10088.

CE-markering
CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) gesteld worden.

Gerelateerde normen

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl