Commentaarronde op herziene NPR 2578

27-02-2013 NEN heeft de herziene versie van NPR 2578 ‘Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties’ gepubliceerd.

Deze versie staat ter commentaar tot 31 maart 2013. De NPR 2578 stelt praktijkregels voor installatie en gebruik van LPG-installaties in Nederland. Het betreft standaardinstallaties, bij niet-BRZO-keurplichtige bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999), voor het verhandelen van LPG aan eindgebruikers.


Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen bij het beheer van LPG-installaties, inclusief toegepaste afzonderlijke apparatuur, (veiligheids)appendages en componenten, zijn opgenomen in standaardonderhoudsschema’s.

Wijzigingen
In deze herziening is de NPR 2578 uitgebreid met regels voor onderhoud en inspecties van leidingen. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen opgenomen i.v.m. veranderde wetgeving, zoals het toestaan van het tijdens bedrijf testen van veiligheidskleppen. Tot slot zijn een aantal onvolkomenheden in de tekst verholpen.

Opmerkingen indienen
Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl hun opmerkingen indienen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de NPR 2578 en de normcommissie ‘LPG, uitrusting en toebehoren’: ir. Bart van Cleef, consultant Machinebouw & Transport:
Telefoon (015) 2 690 169
E-mail bart.vancleef@nen.nl

Norm

NPR 2578:2012 Ontw. nl

Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties

Deze NPR geeft aanwijzingen voor installatie en gebruik van LPG-installaties in Nederland in overeenstemming met NEN-EN 12817 en NEN-EN 12819 met een maximuminhoud van 40 m3. Het betreft standaardinstallaties, bij niet-BRZO-keurplichtige bedrijven of...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl