Consortium ontwikkelt warmtepomp voor bestaande woningen

09-04-2018 Zes kennisinstituten en marktpartijen gaan zich de komende twee jaar inzetten om gezamenlijk een prototype te ontwikkelen van een duurzame warmtepomp die kan worden toegepast in bestaande woningen.

De projectresultaten worden beschikbaar gesteld aan de Nederlandse warmtepompindustrie, die het prototype kan doorontwikkelen tot een betaalbaar serieproduct. Het doel van het project High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump (HP-Launch) is het ontwikkelen van een warmtepomp met:

•een betere efficiency dan de huidige systemen
•een aantrekkelijke kostprijs
•een goede inpassingsmogelijkheid in Nederlandse woningen

Het project pakt drie obstakels voor de grootschalige toepassing van warmtepompen aan:

Terugverdientijd
HP-Launch verbetert het rendement door het technisch ontwerp en de aansturing van de warmtepomp goed aan te laten sluiten bij de behoefte van een Nederlandse woning. De kosten worden laag gehouden door een efficiënt ontwerp.

Verwante normen

NEN-EN 378-1:2016 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria

NEN-EN 378-2:2016 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie

NEN-EN 378-3:2016 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 3: Installatieplaats en persoonlijke bescherming

NEN-EN 378-4:2016 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 4: Bediening, onderhoud, reparatie en terugwinning

Plaatsen in of bij de woning
HP-Launch streeft naar compacte afmetingen en een aangepaste vormgeving waardoor beter wordt ingespeeld op de gemiddelde Nederlandse woning, met beperkte ruimte voor installaties. Het gebruik van synthetische koudemiddelen die bijdragen aan het broeikaseffect.

HP-Launch maakt gebruik van het natuurlijke koudemiddel propaan. Door een revolutionair kleine koudemiddelinhoud worden de risico's van propaan met betrekking tot brandbaarheid ondervangen. De projectpartners helpen de sector na HP-Launch om de ontwikkelde kennis naar de markt te brengen. Het project moet ook de concurrentiepositie van de Nederlandse warmtepompfabrikanten versterken. Bovendien kunnen elementen uit deze ontwikkeling ook worden gebruikt in alternatieve systemen, zoals warmtepompen met bodembron- of koelinstallaties.

Bron:engineersonline.nl

Neem contact op:
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.
Neem contact op met Ab de Buck
Tel: 015 2 690 269
E-mail: Ab.debuck@nen.nl

Norm

NEN-EN 378-1:2016 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classi...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl