De groeimarkten van 2013

31-01-2013 Welkom in het nieuwe jaar 2013. Dat het u maar veel voorspoed en geluk moge brengen! Persoonlijk én zakelijk.

Een aantrekkende economie is immers ook voor iedere ondernemer of medewerker persoonlijk goed. Daarom zijn we blij het jaar te mogen openen met goed nieuws. Want hoe somber de economische vooruitzichten ook mogen zijn, er bestaan nog altijd groeisegmenten in de elektrotechniek.


De laatste editie van het vaktijdschrift Mag1010 van 2012 stond er zelfs bol van. Die groei lijkt vooral te vinden in innovatie, duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid. En ook in besparing. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar gaat juist heel goed samen.

Investeren in verduurzaming door innovatie levert zoveel besparingen op, of hogere rendementen, dat de meerprijs ervan ruimschoots wordt terugverdiend. En de betrouwbaarheid en veiligheid van installaties, ook steeds belangrijker, kunnen daarbij meteen integraal worden meegenomen.

Innovatief en duurzaam
Zo is de markt voor zonne-energie (pv) in ons land in één jaar tijd meer dan verdubbeld. En op een sterk groeiend aantal plaatsen in ons land zorgen elektriciteit en warmte opgewekt uit biogas direct voor het voortbestaan van gemeentelijke zwembaden, zorgcentra, scholen en andere voorzieningen. Die zouden anders vanwege de huidige hoge energielasten versus gemeentelijke bezuinigingen moeten worden gesloten.

Andere intelligente installatietechnieken zorgen voor dezelfde voordelen in ziekenhuizen, de overige utiliteit, de glastuinbouw en de industrie. Overal moeten, juist onder druk van de stagnerende economisch, de rendementen omhoog en de energielasten omlaag. Door innovatie en verduurzaming. Dit zijn dus groeimarkten voor de adviseur en installateur.

Veiligheid
Intussen groeit er bij beheerders en eigenaren van elektrotechnische installaties nog een ander besef: bliksem kan niet alleen zwaar lichamelijk letsel en brand veroorzaken, ook overspanningspieken door andere oorzaken kunnen de huidige generatie digitaal geregelde en aangestuurde installaties volledig plat leggen. Vooral in de meest kritische toepassingen als ziekenhuizen, zorgcentra, scholen of datacenters kan dat niet alleen de veiligheid van mensen bedreigen, maar ook grote economische gevolgschade met zich meebrengen.

Daarnaast is er een meer algemene roep om meer veiligheid. Dat komt door de terugtredende overheid en de hierdoor afgenomen preventieve handhaving van de veiligheidsvoorschriften. De wettelijke verplichting blijft, maar pas wanneer er iets heel erg mis gaat moet de installatie-eigenaar of -verantwoordelijke maar zien aan te tonen daaraan te hebben voldaan. En dan wordt het lastig. Zij kunnen niet meer zeggen: 'Kijk, ik heb een vergunning, de brandweer heeft het goedgekeurd.'

Investeringen
Hierdoor is bijvoorbeeld 74 procent van de ziekenhuizen en 62 procent van de grote zorginstellingen van plan de komende twee jaar te investeren in installaties voor brandmelding en -detectie, alarmering en ontruiming, en noodverlichting en vluchtwegaanduiding.

In de industrie moet de productiesnelheid steeds verder worden opgevoerd. Ook dat vraagt om extra veiligheidsinstallaties. Net als in de infrastructuur.

Tot slot willen mensen door de verruwing van de samenleving ook gewoon thuis meer veiligheid. Vooral wanneer ze te kampen hebben met ouderdom of andere beperkingen, en toch zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Dat maakt ze extra kwetsbaar en afhankelijk.

Inspectie
Juist van al deze veiligheids- en beveiligingsinstallaties moet het functioneren regelmatig worden geïnspecteerd en gecertificeerd. En dat gebaseerd op objectieve maatstaven als technische normen. Ook dat is een groeimarkt.

Bij dit alles ligt echter één groot struikelblok behoorlijk in de weg: de terugverdientijd van de investering in innovatieve en duurzame technieken is langer dan die van investeringen in conventionele installaties. En dat maakt de banken in deze tijd van recessie nogal huiverig.

Innovatie van mensen
Gelukkig zijn er echter nog mensen en organisaties in de elektrotechniek die niet alleen in technologische zin innovatief denken. Zij beseffen dat ook de manier van ondernemen, van samenwerking in de keten, en van de financiering van projecten geïnnoveerd dienen te worden. Anders kunnen al die vernieuwende en duurzame installatietechnieken niet met voldoende rendement worden toegepast.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl