Eisen voor toekomstige machineveiligheid

16-10-2018 TNO doet een voorstel voor essentiële veiligheids- en gezondheidseisen op het gebied van machineveiligheid. Daarmee moet de Machinerichtlijn toekomstbestendig worden. Met name voor machines die uitgerust zijn met machine learning, want machines kunnen steeds meer.

TNO publiceerde eerder al rapporten over de opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid, machineveiligheid en nieuwe technologieën. Het vierde rapport gaat over de Machinerichtlijn en machines met machine learning. TNO heeft een deskstudie uitgevoerd en experts op het gebied van robotica en machine learning geïnterviewd. De resultaten hiervan staan in het rapport Essentiële V&G eisen voor industriële machines uitgerust met machine learning (pdf).

Enkele voorstellen voor essentiële eisen van TNO zijn:

  • Een machine met machine learning technologie moet in staat zijn om adequaat en passend te kunnen reageren op de mens;
  • Een machine met machine learning technologie moet aangeven welke acties deze gaat ondernemen en op basis van welke informatie;
  • Machines met machine learning mogen geen beslissingen of overwegingen maken in relatie tot schade aan mens en omgeving;
  • Machine learning mag niet leiden tot acties van de machine buiten zijn gedefinieerde taak en bewegingsruimte;
  • Machines met machine learning technologie dienen bij verkeerde beslissingen van de machine achteraf corrigeerbaar te zijn om te voorkomen dat het in de toekomst op dezelfde manier fout gaat;
  • De acties van een machine met machine learning technologie moeten vooraf en achteraf te herleiden zijn op basis van transparantie in toegepaste datasets, testomgevingen en afwegingskaders of toetsingscriteria voor beslissingen van algoritmen;
  • Het beslisproces van een machine met machine learning technologie moet gelogd worden en bewaard blijven.

Bron: Arbo Online

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden over:
- de machinerichtlijn
- de bijeenkomst op 9 november van het platform Industrie en Veilligheid
- mee werken aan de commissie

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl