Geluid op de werkvloer: Inkopen van stille machines

22-06-2020 Geluid is altijd en overal en zeker op de werkvloer. Hoe stiller het op de werkvloer uiteindelijk is, hoe beter dat is voor de werknemers. Te veel geluid leidt onder andere tot gehoorproblemen (lange termijn), concentratieverlies, elkaar niet kunnen horen . Juist op cruciale momenten en ook op een moment dat iemand een acuut probleem heeft.

Geluidsarm

Te veel geluid leid tot meerdere problemen. Een deel daarvan kan worden voorkomen door op voorhand tijdens het inkopen hierbij stil te staan. Uiteraard is het de taak van de ontwerper om een machine met zo min mogelijk geluid te ontwerpen. Vanuit de Machinerichtlijn is een van de eisen uit bijlage I dat wanneer de machine meer dan 70 dB produceert, aangegeven moet worden wat het geluidsniveau is. Indien het hoger is dan 80 dB is dient het specifieke geluidsvermogenniveau te worden aangeven. Dat is in lijn met wat er in het Arbobesluit staat.

Vanaf 80 dB is de werkgever verplicht tot aanbieden van gehoorbescherming, vanaf 85 dB(A) moet er actief geluid bestreden worden. Wat vooral belangrijk is om te onthouden is dat geluid vanaf 70 dB(A) een risico voor de gezondheid vormt. Dit heeft met name te maken met indirecte risico’s als vermoeiing en concentratieverlies. (Het bijplaatsen van een machine in een productieruimte kan snel leiden tot een hoger niveau).

Werkplek versus Machine

Een belangrijk verschil tussen het bepalen van het ‘geluid’ op de werkplek ten opzichte van het geluid van een machine is de blootstelling versus emissie. Simpel gezegd: voor iemand die werkzaam is op een plek tellen meerdere factoren (en dus meerdere machines) mee aan de totale blootstelling. Een machine meer met een aanzienlijk geluid kan daar in negatieve zin aan bijdragen. Een machine straalt een bepaald vermogen (emissie) aan geluid uit en dat heeft invloed op de werkplekken. Op deze werkplekken wordt een geluiddruk gemeten.

Deze meting geld voor het geluid op de werkplek van alleen de gemeten machine. De omgeving wordt hierbij niet bekeken. Alleen het geluid van de machine zelf wordt beoordeeld. Zo kan er namelijk vergeleken worden tussen machines.

Geharmoniseerd meten

Om het geluid te kunnen bepalen van een machine wordt gemeten met geharmoniseerde normen. Het belangrijkste voordeel van deze geharmoniseerde normen is dat de omstandigheden gelijk zijn voor elke meting bij elke machine (gestandaardiseerd) daardoor kunnen de metingen worden vergeleken. (zogenaamde noise-test code, beschreven in de normenserie: NEN-EN-ISO 11200 t/m 11204). De metingen die specifiek gelden voor een bepaald type machine worden aangegeven in de c-normen.

Vergelijken

Omdat geluid bestrijden een lastige opgave kan zijn is het vooral belangrijk om het zo veel mogelijk te beperken bij aankoop van nieuwe machines. Er moet goed worden gekeken en vergeleken naar de taken en het geproduceerde geluid. Uiteindelijk kan er dan worden vergeleken tussen verschillende machines en kan de toename in geluid zoveel mogelijk worden beperkt. Hierbij is van belang dat een specificatie pas betrouwbaar is als de metingen volgens de juiste normen zijn uitgevoerd.

Downloaden

U kunt de ‘Buy Quiet Guide’ opgesteld door NOMAD en vertaald in het Nederlands door NEN hier downloaden:

Op de hoogte blijven

Wilt u over dit onderwerp of andere machinebouw gerelateerde onderwerpen op de hoogte blijven? Neem dan een gratis abonnement op NEN Machinebouwmail.

Meer informatie

Voor vragen over het normalisatieproces, of over deelname aan de normcommissie NC 341018: neem contact op met Jeroen van Morgen, consultant Industrie & veiligheid, telefoon 015 2 690 180, of e-mail iv@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 11200:2014 en

Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Handleiding voor het gebruik van basis...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl