'Hightech maakindustrie belangrijkste innovatiebron van Nederland'

08-10-2018 De snel groeiende hightech maakindustrie is volgens de ING Innovatie Index de belangrijkste bron van innovatie in Nederland. Toch beschikt niet Noord-Brabant over het hoogste innovatievermogen, maar de Randstad-provincies

Dat komt door verschillen in jongerenpotentieel, competenties, bedrijvendynamiek en flexibiliteit. Goed nieuws voor het innovatievermogen is voorts dat een kwart van de ondernemers aangeeft dat de eigen investeringen in innovatie vanwege de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren zullen toenemen.


De scores op de innovatie-index laten een vierdeling in het innovatievermogen zien. De Randstad-provincies zijn koploper. De werkzame beroepsbevolking is hier het jongst en het hoogst opgeleid. Noord-Brabant en Groningen zijn subtoppers, oostelijk Nederland vormt de middenmoot en Drenthe, Friesland en Zeeland sluiten de rij.

Een verregaande krachtenbundeling tussen bedrijven en kennisinstellingen en de focus op 1 of 2 sectoren per provincie verhogen de kans op succesvolle innovatie. Die focus kan uiteenlopen van fotonica in Noord-Brabant en Overijssel tot kwantumtechnologie in Zuid-Holland en van de energiesector in Groningen tot ICT en life sciences in Noord-Holland en Utrecht.

Hightech maakindustrie meest innovatief
De industrie is verantwoordelijk voor 57% van de R&D-uitgaven door bedrijven. De snel groeiende hightech maakindustrie is de belangrijkste bron van innovatie. De vraag is in hoeverre investeringen in innovatie de gevolgen ondervinden van de spanning op de arbeidsmarkt. In elf van de twaalf provincies is voor technische beroepen al sprake van een krappe of zeer arbeidsmarkt. Een aantal casestudies laat zien dat creatieve manieren van personeelswerving en -binding (‘smart staffing') cruciaal zijn om de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch van technisch geschoold personeel aan te pakken en tegelijkertijd innovaties op peil te houden.

Innovatie nog niet onder druk door krapte arbeidsmarkt
De toenemende krapte op de arbeidsmarkt gaat op korte termijn nog niet ten koste van investeringen in innovatie. Uit een ondernemersenquête van ING blijkt dat een kwart van de ondernemers aangeeft dat de eigen investeringen in innovatie de komende jaren toenemen om efficiënter te kunnen werken. Ook meer samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen om te blijven innoveren wordt als actiepunt genoemd.

Bron:engineersonline.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl