Industriecoalitie vraagt meer aandacht voor tekort aan technisch personeel

05-11-2019 In een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland, FME en Techniek Nederland (Industriecoalitie) meer aandacht voor het tekort aan technisch personeel en de noodzaak tot een leven lang ontwikkelen.

In de brief worden aanbevelingen gegeven die tijdens de plenaire behandeling van de OCW-begroting over twee weken aan de orde moeten komen. “Het tekort aan arbeidskrachten remt ons groei- en innoveervermogen”, duidt Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs bij Metaalunie de urgentie van de brief.


“Samen met de overheid moeten we daarom nu investeren in de skills transitie en het onderwijssysteem zó inrichten, dat deze niet meer alleen is gericht op het opleiden van één generatie, maar op een ‘leven lang ontwikkelen’.”

Met de brief onderstreept de Industriecoalitie het belang van een leven lang ontwikkelen als maatschappelijke taak die niet langer alleen aan werkgevers en werknemers overgelaten kan worden. “Een interdepartementale taskforce en een investeringsagenda 2030 zijn nodig om een doorbraak te versnellen”, aldus Heij.

De industriecoalitie schrijft verder blij te zijn met de aandacht en investeringen voor docenten in het onderwijs, maar constateert dat een structurele aanpak voor een duurzame oplossing van de inzet van docenten ontbreekt. Volgens de Industriecoalitie moet er meer aandacht zijn voor hybride docenten in technisch docentschap om het tekort het hoofd te bieden. De Industriecoalitie wil een bijdrage leveren door meer techniekdocenten vanuit het bedrijfsleven in te zetten maar dit is voor veel bedrijven een kostbare exercitie. Een prikkel om deze uitwisseling te bevorderen zou hierbij helpen, bijvoorbeeld via een WBTO (Wet Bevordering Technisch Onderwijs) waarbij er korting kan worden gegeven op een deel van de loonkosten.

Daarnaast is een nationaal matching platform om de vraag van scholen en het aanbod van docenten te koppelen onmisbaar om de inzet van hybride docenten te laten slagen. “Ook vragen wij de minister van OCW om het bevoegdhedenstelsel te versimpelen zodat de inzet van hybride docenten en zij-instromers in het gehele beroepsonderwijs mogelijk is”, zegt Heij.

Andere punten die de Industriecoalitie onder de aandacht brengt, zijn de erkenning van de rol van bedrijven bij het opleiden in Nederland in de bbl-route en aansluitend het verzoek om een structurele verhoging van de subsidie praktijkleren. Ook wil de Industriecoalitie dat de overheid de intentie van de technische sectoren en fondsen (sociale partners) om de komende 5 jaar, € 5.6 miljoen per jaar in het Platform Talent voor Technologie te investeren, matcht met hetzelfde bedrag om de voortgang ervan te borgen.

Bron:Metaalunie

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl