Informatiemiddag ‘Impact Robotisering op arbeids- en machineveiligheid’

02-05-2016 Robotisering is niet nieuw. Robots moeten zoals iedere andere machine voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de machinerichtlijn. De nieuwe generatie robots werkt echter steeds vaker in een open omgeving, een niet afgeschermde omgeving. Wat zijn hiervan de consequenties? Wat is de impact op de arbeidsveiligheid?

NEN organiseert op maandag 30 mei 2016 een informatiemiddag over de impact van robotisering op de arbeidsveiligheid en de noodzakelijke veranderingen in de volgende herziening van de Machinerichtlijn.

U krijgt een kijkje in de toekomst van robotisering op de werkvloer. Wat voor beleidswijzigingen zijn er te verwachten? De VDL groep presenteert een interessante praktijkcase. Waar loopt men tegenaan in de praktijk? U krijgt de laatste update van het FME Smart Industrie plan en inzicht in de normalisatieagenda 2020 Robotisering. TNO geeft de eerste resultaten van hun onderzoek naar nieuwe risicofactoren op het gebied van arbeidsveiligheid als gevolg van de inzet van robots op de werkvloer. Tot slot krijgt u uiteraard een overzicht van de nieuwe normen voor robotisering en ontwikkelingen in CEN, ISO en IEC.

Deze themabijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks themabijeenkomsten van de NEN Beleidscommissie Arbeid waarin VNO-NCW, Arbouw, TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in deelnemen.

Onze sprekers zijn o.a.:

  • Huub Sluijsmans - Ministerie van SZW
  • Prof. Dr. Michiel de Looze - TNO/VU (Expert op het gebied van impact van technologie op arbeidsbelasting
  • Bert Nagtegaal - FME
  • Wouter Steijn - TNO
  • Harold Pauwels - Manager NEN Business Unit Standards

Deelname en informatie

De informatiemiddag is op 30 mei en start om 13.30 uur bij NEN. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Nu inschrijven!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, of over de nieuwe normen voor robotisering dan kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl