Inspectie SZW bezoekt metaalbedrijven in 2017

06-03-2017 In 2017 bezoekt de Inspectie SZW opnieuw metaalbedrijven. Het zullen hoofdzakelijk bedrijven zijn in de metaalproductenindustrie, de assemblage van machines de transportmiddelenindustrie.

Inspecteurs letten in het bijzonder op de volgende onderwerpen:
◾Veilig werken met machines en andere arbeidsmiddelen;
◾Een veilige inrichting van de arbeidsplaats;
◾Maatregelen om blootstelling aan lasrook te voorkomen;


◾Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. gehoorbescherming).

Ook kijkt de Inspectie hoe de arbozorg is geborgd. Is er een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie? Kijk ook eens naar de ‘RIE-metaalbewerking’. De RIE Metaalbewerking is een praktisch instrument om te kunnen voldoen aan de wettelijke RIE-verplichting en daar waar nodig en mogelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de arborisico's te verminderen.

Is er aandacht besteed aan voorlichting onderricht en instructies over gezond en veilig werken, in het bijzonder voor arbeidskrachten die net nieuw zijn in het bedrijf of die er maar tijdelijk werken zoals stagiaires, uitzendkrachten of zzp’ers? Is het toezicht in het bedrijf op gezond en veilig werken wel goed geregeld?

Risico’s
Werknemers in de metaalsector hebben te maken met verschillende serieuze arbeidsrisico’s. Risico’s die samenhangen met machineveiligheid, met het werken met allerlei arbeidsmiddelen en ook gezondheidsrisico’s, zoals blootstelling aan lasrook, metaaldampen of oplosmiddelen. Met een goede risicobeheersing valt dan ook in veel bedrijven nog veel winst te behalen. In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Het is wettelijk verplicht dat werkgevers kennis hebben van de risico’s die hun werknemers lopen. Zij moeten maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Als de inspecteur overtredingen constateert, kan hij een sanctie opleggen.
Wilt u meer weten over het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW? Zie www.inspectieszw.nl/werkwijze/toezicht en handhaving.

Voorbereiden op een inspectie
Op www.zelfinspectie.nl kunnen bedrijven zelf nagaan of zij hun arbobeleid op orde hebben. Metaalbedrijven kunnen aan de slag met de praktische hulpmiddelen van het project ‘5xbeter’, ontwikkeld door de vijf cao-partijen in de metaalbewerking en metalektro waaronder Koninklijke Metaalunie. Zo zijn er arbocatalogi (verbeterchecks) voor machineveiligheid, lasrook, geluid en fysieke belasting. Bedrijven die onder de metaalbewerking- en metalektro-cao vallen kunnen zelfs gratis een Verbetercoach inschakelen. De Verbetercoach helpt het bedrijf met het toepassen van de maatregelen uit de verbeterchecks. De Inspectie SZW heeft vastgesteld dat bedrijven die met de verbeterchecks en verbetercoaches werken de arbeidsomstandigheden beter op orde hebben.

Meer informatie
Te vinden op www.5xbeter.nl. Informatie over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de metaal, informatieve filmpjes en de aanpak van de Inspectie SZW is te vinden op www.inspectieszw.nl/metaal.

Norm

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie

ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl