Inspecties betonindustrie en hout-, timmer- en meubelindustrie

20-08-2014 De Inspectie SZW gaat met ingang van 1 augustus bedrijven in de betonindustrie en in de hout-, timmer- en meubelindustrie inspecteren op arbeidsveiligheid.

Bij de betonindustrie wordt met name gekeken naar onveilige machines, onveilige werkplekken en de blootstelling aan kwartsstof en dieselmotoremissie. Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt met name gekeken naar de blootstelling aan houtstof en het werken met gevaarlijke machines.


Bij de inspecties in de betonindustrie wordt vooral gelet op de aanwezigheid van afschermingen van bewegende delen van machines en het goed functioneren van beveiligingen op machines. Verder wordt er gekeken naar gevaarlijke situaties bij het werken op hoogte - zoals op tasvelden en bordessen - en naar struikelgevaar. Bij kwartsstof wordt vooral gelet op de aanwezigheid van een blootstellingbeoordeling voor kwartsstof en de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling op adequate wijze te beheersen.

Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt gekeken naar gevaarlijke machines en gevaarlijke werkplekken en de blootstelling aan houtstof en houtstofontploffingsgevaar (ATEX). Momenteel zijn er goede oplossingen voor deze arborisico's beschikbaar. Brancheorganisaties en vakbonden hebben veel inspanningen gepleegd om bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW gaat er dan ook vanuit dat de bedrijven dit nu op orde hebben.

Constateert de inspecteur gebreken, dan wordt een boete opgelegd. Gaat het om herhaalde gebreken dan kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ een hogere sanctie krijgen. Kijk voor alle boetes en sancties op www.zelfinspectie.nl/boetesensancties/.Selectie ATEX-normen

NEN-EN 1127-1:2011 en

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming - Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

NPR 7910-1:2010 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

NPR 7910-2:2010 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009

NEN-EN-IEC 60079-0:2012 en

Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel - Algemene eisen

NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009 nl

Explosieve atmosferen - Deel 10-1: Classificatie van gebieden - Explosieve gasatmosferen

NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009 nl

Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen

NEN-EN-IEC 60079-14:2014 en

Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 60079-17:2014 en;fr

Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 60079-19:2011 nl

Explosieve atmosferen - Deel 19: Reparatie, revisie en renovatie van materieel

Eerder door u bekeken

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl