Inspecties zorgen voor toenemend gebruik veilig gereedschap

11-03-2014 Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van ‘gezonde’ apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te voorkomen dat bouwvakkers kwartsstof inademen.

Gerichte controle, voorlichting en afspraken met de sector hebben hier aan bijgedragen. Het lijkt zo onschuldig, stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen, maar het is levensgevaarlijk. Dit stof, kwartsstof genoemd, is namelijk kankerverwekkend. Duizenden bouwvakkers hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton.

In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof. Zo werd in juni 2013 door acht toonaangevend bouwbedrijven een intentieverklaring ondertekend om op de bouwplaatsen met stofvrije (hand)gereedschappen te werken. Inmiddels hebben 20 bedrijven deze intentie ondertekend.

De brancheorganisatie Arbouw heeft onlangs het rapport “Evaluatie kwarts in de bouwnijverheid” gepubliceerd. Hierin staat dat de kennis over de risico’s van kwartsstof substantieel is toegenomen. Volgens de brancheorganisatie geven werkgevers ook aan vaker gebruik te maken van apparatuur met stofafzuiging of waterverneveling.

Controles
De Inspectie SZW heeft in het najaar van 2013 een eerder aangekondigde controle gehouden om na te gaan of werknemers voldoende tegen kwartsstof beschermd worden. Bij meer dan de helft van de 441 controles is handhavend opgetreden. In totaal zijn er 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen is het werk stilgelegd en 23 maal is een boete aangezegd.

Gerelateerde berichten

Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.

Bouwsector gaat werken met stofvrij gereedschap

Zeven aannemersbedrijven hebben de handen ineengeslagen om vanaf 1 januari 2014 het stofvrij werken in de bouw te stimuleren. De bedrijven willen vooral het kwartsstof terugdringen. Dat komt vrij bij de bewerking van steenachtige bouwmaterialen.

Resultaten
Al direct aan het begin van de inspectieperiode, die zes weken heeft geduurd, nam de vraag naar geschikte en geteste apparatuur in sneltreinvaart toe. De vraag naar speciale stofzuigers en daarbij behorende afscherm- en afzuigkappen zorgde volgens leveranciers zelfs tot lege schappen. Aantallen die normaal in een periode van vijf jaar werden verkocht, bleken gedurende de inspectie in één week tijd ruimschoots te worden overtroffen. Werknemers, installateurs, aannemers, zzp’ers en anderen die met deze handgereedschappen werken beseffen dat het de Inspectie menens is om de gevaren terug te dringen. Ze blijken een boete of stillegging van de werkzaamheden niet meer te willen riskeren.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl